بازآفرینی بافتهای فرسوده شهر ارومیه در راستای توسعه گردشگری با ترکیب رویکرد آینده نگاری و مدل swot

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 541

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF05_087

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

بافتها شهری بنا بر مقتضیات زمان دارای عملکردی هستند که جوابگوی نیازهای شهر در آن مقطع زمانی هستند، با گذشت زمان این بافت عملکرد که برای آن تعریف شده بوده را از دست میدهد و قالب فرسوده به خود گرفته و در بافت جدید ادغام، یا به حالت انزوا فرو میرود. بافتهای فرسوده با توجه به گنجینه تاریخی که در خود دارند پتانسیل دوباره شکوفا شدند همسو با سایر بخشها را دارند. هدف از این پژوهش تحلیل بازآفرینی بافتهای تاریخی شهر ارومیه با ترکیب رویکرد آینده نگاری و مدلswot بوده است. برای این منظورجهت تحلیل از 44 شاخص در هفت مولفه استفاده شده است. برای بررسی و سنجش رابطه ، اثرات متغییرها و استخراج پیشرانها از نرم افزار Micmac استفاده و برای تحلیل پیشرانها و طراحی سناریو از نرم افزار ScenarioWizard بهره برده شده است همچنین برای تعیین میزان اهمیت هریک از شاخصها در بازآفرینی با تاکید برگردشگری از anp و برای تعیین نتیجه عملکرد هریک از سناریوهای( طلایی، بحرانی و بینابین) از مدل swot بهره گرفته شده است.نتایج تحقیق نشان میدهد که چشم انداز بازآفرینی بافتهای فرسوده شهر ارومیه در جهت توسعه گردشگری دارای سه سناریو در وضعیت-های طلایی با 8 سناری، بینابین با12 سناریو و وضعیت بحرانی با 16 سناریو بوده است. که بنابر نظر کارشناسان امکان تحقق سناریو بحرانی بیشتر از دیگر سناریوها محتمل بوده است.

نویسندگان

محمد رسولی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان

ظهیر هاشمی نسب

کارشناس ارشد کامپیوتر-نرم افزار، دانشگاه زنجان