بررسی اثربخشی آموزش فعال فناورانه شیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی دهم

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 382

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHEDU-1-2_002

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش با روش فعال فناورانه در درس شیمی بر پیشرفت و انگیزه­ی تحصیلی دانش آموزان پایه­ی دهم در سال تحصیلی 96-1395 انجام شد. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باید جای خود را در نظام تعلیم و تربیت پیدا نماید و به عنوان یک اصل مهم، در برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی مدارس گنجانده شود. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. جامعه­ی آماری را دانش آموزان پایه­ی دهم در شهر یزد به تعداد 70 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه شامل 42 نفر در دو گروه 21 نفری (یک گروه آزمایش و یک گروه گواه) در نظر گرفته شد. گروه آزمایش با روش فعال فناورانه و گروه گواه با روش سنتی آموزش دیدند. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق آزمون های معلم ساخته، پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش قرار گرفت. روایی آزمون ها را متخصصان تایید کردند و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ 86/ 0برآورد گردید. داده ها از طریق آمار استنباطی آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر آموزش شیمی با استفاده از روش فعال فناورانه بر پیشرفت  تحصیلی دانش آموزان بیش تر از روش های سنتی است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

صدیقه ناظمیان

گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، یزد، ایران

مریم کیانی برازجانی

گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، بوشهر، ایران