شبیه سازی عددی فیلم آب پاششی بر روی سطح لوله افقی و محاسبه ضریب انتقال حرارت

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 600

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOBADDEL11_017

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1398

چکیده مقاله:

فیلم مایع پاششی اطراف سطح لوله یکی از مهمترین فرآیندهای انتقال جرم و حرارت در مبدل های حرارتی مدرن می باشد که محاسنی در برخورد با توزیع مایع، گازهای غیر قابل چگالش، رسوب و سایر مسائل مشابه دارد. ضخامت فیلم مایع تشکیل شده یکی از پارامترهای مهم در توصیف فیلم آب پاششی و پدیده انتقال حرارت اطراف لوله های افقی است. با توجه به آنکه بخش اصلی انتقال حرارت فیلم مایع به صورت هدایت و جابجایی می باشد، نیاز است جهت گسترش این تکنولوژی موضوع توزیع فیلم مایع به صورت عمیق تر مورد ارزیابی قرار گیرد. در این پژوهش، فیلم آب پاششی بر روی سطح دیسک دارای شار حرارتی ثابت به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن محاسبه ضخامت، دما و ضریب انتقال حرارت فیلم، نتایج با نتایج تجربی اعتبارسنجی گردیده است. هم چنین کانتورهای تغییرات دمایی و نسبت حجمی فیلم آب بر اساس تغییرات سرعت آب ورودی ترسیم شده و تغییرات این پارامترها با افزایش سرعت آب ورودی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نویسندگان

محسن رشیدی نژاد

دانشجوی دکتری، دانشگاه کاشان

رضا مداحیان

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر عباسیان

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان