بررسی رفتار تغییر شکل دمای بالا و خزش آلیاژ آلومینیوم Al-Cu

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,366

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_419

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش، رفتار تغییر شکل دما بالای آلیاژ ( AA2017-T4 ) Al-Cu مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسی مکانیزم های نرم شدن و پیری، آزمون کشش تک محوره در دامنه دمایی 150 تا 300 درجه سانتی گراد تحت نرخ کرنش های متفاوت در دامنه 0/0005 s-1 تا 0/05 s-1 انجام گرفت. همچنین با انجام آزمایش خزش در دامنه دمایی مذکور و محدوده تنش های 150 تا 200 مگاپاسکال رفتار خزش آلیاژ مورد بررسی قرار گرفت. آزمونهای متالوگرافی نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز به منظور بررسی تغییرات ریزساختار حین تغییر شکل انجام گردید. نتایج نشان می دهند که در دامنه دمایی 175 تا 225 درجه سانتی گراد ضریب حساسیت به نرخ کرنش منفی می باشد که نشان می دهد رسوب گذاری دینامیکی حین تغییر شکل رخ می دهد. از طرف دیگر با توجه به رفتار سیلان ماده، بازیابی دینامیکی در دمای 250 œC اتفاق می افتد که می تواند در دماهای بالاتر بعنوان مکانیزم غالب نرم شدن در نظر گرفته شود. از طرفی انرژی اکتیواسیون برای خزش 169 kJ/mol و توان تنش 5/5 محاسبه شد که نشان می دهد مکانیزم غالب خزش، صعود نابجایی می باشد که توسط نفوذ کنترل می شود. همچنین این آلیاژ مستعد حفره دار شدن نیز هست بطوریکه با توجه به نتایج ریزساختاری، حفره ها بیشتر در نقاط سه گانه، اطراف ذرات سخت و مرزدانه های دوتایی به ترتیب تجمع یافته اند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احسان واقفی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد، گرایش شکل دادن فلزات، دانشگاه صنعتی شریف

سیامک سراج زاده

استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف