تولید سوخت هیدروژن از لیگنین به کمک تکنولوژی گازی سازی با آب فوق بحرانی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 585

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCES08_031

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1398

چکیده مقاله:

در حال حاضر میزان مصرف سوختهای فسیلی و آلایندگی ناشی از آن به یک معضل جهانی تبدیل شده است. منابع سوختهای فسیلی رو به اتمام است، آلودگی هوا و تولید گازهای گلخانه ای روز به روز بیشتر شده و نیاز به جایگزینی سوختهای پاک و تجدید پذیر روز به روز بیشتر احساس میشود. در این تحقیق از لیگنین به عنوان خوراک در فرآیند گازیسازی آب فوق بحرانی استفاده شده است. در این مطالعه غلطت خوراک، دما و زمان واکنش به عنوان متغیرهای عملیاتی گازیسازی فوق بحرانی انتخاب شده اند. آزمایش گازیسازی با آب فوق بحرانی بر روی لیگنین در شرایط بهینه اجرا شد و اثر متغیرهای دما 350°C)، 400°C، (450°C، زمان 15)، 30 و 45 دقیقه) و غلظت خوراک %4)، %6، ( % 8 بررسی گردید. نتایج نشان میدهند که دمای بالاتر، غلظت پایینتر خوراک و زمانهای واکنش طولانیتر منجر به افزایش بازده هیدروژن تولید میشوند. پس از تعیین شرایط بهینه، تاثیر کاتالیست NaOH در سه غلظت مختلف 0/5، 1 و 1/5 درصد بر روی میزان تولید هیدروژن و بازده تولید بررسی شد. در شرایط بهینه یعنی غلظت %4، زمان 45 دقیقه، دمای 450°C و غلظت کاتالیست 1/5 درصد، هیدروژن با درصد مولی 62/9 درصد و به میزان 15/27 میلیمول/گرملیگنین تولید شد.

نویسندگان

محسن پیله ور

دانشگاه تهران