روشهای بهینه ازدیاد برداشت برای دو نمونه از مخازن کربناتهایران با استفاده از الگوریتم غربالگری بهینه پیاده سازی شده

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 603

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCES08_010

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1398

چکیده مقاله:

یکی از اولویتهای مهم صنعت نفت در دوره جدید ازدیاد برداشت از میادین نفتی است، موضوعی که هرچند از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بالا رفتن سن مخازن نفتی روز به روز بر اهمیت آن میافزاید، اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که تا مرحله اجرایی و عملیاتی این موضوع در کشور ما، همچنان راهی طولانی در پیش است. هدف اصلی در گزارش پیش رو، پیشنهاد روشهای مناسب ازدیاد برداشت برای دو نمونه از مخازن کربناته ایران است. مشخصات این مخازن در ادامه آورده شده است.به این منظور، ابتدا مهمترین روشهای ازدیاد برداشت و مکانیسم های افزایش برداشت توسط آن ها به صورت مختصر توضیح داده شده است. سپس برای هر کدام از مخازن با استفاده از الگوریتم بهینه اعمال شده و همچنین دیگر فیلتر ها، روش های برتر انتخاب خواهد شد. به منظور کاهش ریسک در عملیات های اجرایی، مشکلات مربوط به آسیب سازند برای هرکدام از روش ها و نحوه کاهش این آسیب ها بیان می شود. در نهایت نتایج به دست آمده توسط جداول ژورنال گاز و نفت1، اعتبار سنجی خواهند شد.

نویسندگان

حسین حدادپور

انستیتو مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

محمد امامی نیری

انستیتو مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

بهزاد رستمی

انستیتو مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران