بررسی چالش غربالگری روشهای ازدیاد برداشت برای مخازن بنگستانی ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 764

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCES08_002

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1398

چکیده مقاله:

بخش عمده ای از ذخایر نفتی کشور ایران در مخازن کربناته که عمدتا شکافدار میباشند قرار دارد. مشکل اصلی در انتخاب روش مناسب ازدیاد برداشت از مخازن شکافدار، ناهمگنی شدید در این مخازن است که علت آن نحوه رسوبگذاری اولیه در حوضه رسوبی و تاثیرات نیروهای تکتونیکی میباشد. مهمترین هدف یک مطالعه غربالگری ازدیاد برداشت، انتخاب بهینه ترین روش با توجه به تولید صیانتی و مشخص شدن ضریب بازیافت آن با حداقل عدم قطعیت است. روشهای مختلفی به منظور ازدیاد برداشت جهت اعمال در مخازن بنگستانی وجود دارد. در این تحقیق، با بررسی مزایا و معایب روشهای موجود، تزریق گاز غیر امتزاجی، تزریق آب، تزریق گاز امتزاجی و تزریق بخار به ترتیب اولویت بندی شدند. سپس، با در نظر گرفتن ویژگیهای مخازن بنگستانی و بررسی پروژه های ازدیاد برداشت انجام شده در ایران و کشورهای همسایه و همچنین امکانات و شرایط فنی و مهندسی، اقتصادی و عملیاتی ایران، تزریق گاز به کمک ریزش ثقلی (GAGD) با استفاده از گازهای هیدروکربوری سبک، بهینه ترین روش ازدیاد برداشت در این شرایط و مخازن معرفی شد.

کلیدواژه ها:

غربالگری روشهای ازدیاد برداشت ، تزریق گاز ، تزریق گاز به کمک ریزش ثقلی ، مخازن بنگستانی

نویسندگان

محسن فرامرزی پلنگر

انستیتو مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

امیرارسلان مجدی ملتی

انستیتو مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران