شبیه سازی و بررسی رفتار تغییرشکل گرم آلیاژ Mg-Zn-Zr حاوی سریم

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 468

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_390

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

آزمون فشار داغ برای آلیاژهای اکسترودی Mg-Zn-Zr و حاوی سریم در بازه دمایی 250 ͦC تا 400 ͦC و نرخ کرنش (فرمول در متن اصلی مقاله) انجام شد. به منظور بررسی پارامترهای تاثیرگذار روی نمونه در اثر آزمون فشار داغ، به کمک نرم افزار Deform شبیه سازی این فرآیند صورت گرفت. همانطور که نتایج نشان می دهند افزودن سریم به آلیاژ Mg-Zn-Zr سبب بهبود استحکام فشاری می شود. همچنین دیده می شود در دماهای پایین و نرخ کرنش های بالا استحکام فشاری هر دو آلیاژ افزایش می یابد. نتایج حاصل در تطابق با شبیه سازی است. همچنین به کمک شبیه سازی اثر اصطکاک روی کرنش اعمالی روی نمونه بررسی شد. به کمک نتایج الگوی پراش ایکس و میکروسکوپ الکترونی مشاهده شد افزایش استحکام در آلیاژ حاوی سریم به علت ریزدانگی و حضور رسوبات Mg17Ce2 در کنار Mg7Zn3 است.

نویسندگان

سروش نجفی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

مهدی سلطانعلی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

یحیی پالیزدار

استادیار مهندسی مواد و متالورژی پژوهشگاه مواد وانرژی

صادق قزوینیان

کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران