رسوب دهی الکتریکی آلیاژ نیکل – مولیبدن در الکترولیت آبی حاوی مایع یونی 1 -اتیل 3 - متیل ایمیدازولیوم بروماید و بررسی اثر مایع یونی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 500

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_225

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

پوشش های Ni-Mo با استفاده از روش رسوب دهی الکتریکی در حمام وات اصلاح شده در حضور مقادیر مختلف مایع یونی 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Bromide, EMIM [Br] با موفقیت سنتز شدند. اثر مایع یونی بر فازهای تشکیل شده، مورفولوژی و اندازه ذرات بررسی شد. به منظور بررسی اثر مایع یونی بر ساختار پوشش های تشکیل شده، از آزمون پراش سنجی پرتو ایکس استفاده شد. همچنین ریزساختار و ترکیب شیمیایی پوشش ها به ترتیب به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی و EDS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار مایع یونی در محلول الکترولیت، مقدار مولیبدن در ساختار افزایش یافته و اندازه کریستالیت ها کاهش یافته و ساختار کریستالی به یک ساختار آمورف تبدیل شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدمحمد جسمانی

دپارتمان مهندسی مواد و متالورژی،دانشکده شهید رجایی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس، ایران

رسول امینی

دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز /دانشکده مهندسی و علم مواد

حسن عبداالله پور

استادیاردانشگاه سمنان /دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

حمیدرضا محمدیان سمنانی

دانشیار دانشگاه سمنان /دانشکده مهندسی مواد و متالورژی