بررسی تاثیر تقویت کننده دو اندازهای بر رفتار تغییر شکل گرم کامپوزیت AZ91-SiC تولیدشده به روش ریخته گری همزدنی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 522

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_157

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر افزودن تقویت کننده سرامیکی SiC دو اندازه ای (میکرو-نانو) بر رفتار تغییر شکل گرم کامپوزیت AZ91-SiC می باشد. لذا کامپوزیت دو اندازه ای (میکرو و نانو) AZ91-10%wtSiC با نسبت های توزیع متفاوت 95% وزنی (میکرون)- 5 % وزنی (نانو) و 90 % وزنی (میکرون)- 10 % وزنی (نانو) به روش ریخته گری گردابی تحت اتمسفر محافظ گاز آرگون تولید شدند و برای بررسی تاثیر تقویت کننده دوتایی بر رفتار شکل دادن گرم کامپوزیت AZ91-10%wtSiC و همچنین آلیاژ ,AZ91 آلیاژ AZ91 و کامپوزیت AZ91-10%wtSiC(micron) نیز به روش مشابه کامپوزیت های دو اندازهای تولید شدند. درنهایت به منظور توزیع بهتر ذرات تقویت کننده در زمینه و همچنین ریزدانه کردن ساختار و بهبود خواص مکانیکی، نمونه ها در دمای 360 درجه سانتیگراد تحت عملیات روزنرانی داغ قرار گرفتند و سپس به منظور بررسی رفتار شکل دادن گرم، نمونه ها تحت آزمایش فشار گرم در محدوده دمایی 400-300 درجه سانتیگراد و نرخ کرنش 0/0001 s(-1) و 0/1 قرار گرفتند. نتایج مقایسه منحنی های تنش کرنش حاکی از آن بود که کامپوزیت های دو اندازهای تنش جریان پایین تر نسبت به آلیاژ AZ91 و کامپوزیت AZ91-10%SiC(micron) داشتند و این بدین معناست که تقویت کننده دو اندازه ای سبببهبود رفتار تغییر شکل گرم کامپوزیت می شود.

کلیدواژه ها:

کامپوزیت زمینه منیزیم ، رفتار تغییر شکل گرم ، تقویت کننده دو اندازه ای

نویسندگان

پگاه عطاریان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد

سید عبدالکریم سجادی

استاد گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد. دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد

ابوالفضل باباخانی

استاد گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد. دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد

حمیدرضا عزت پور

استادیارگروه آموزشی مهندسی صنایع ، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار،سبزوار