نقش وقف در توسعه جغرافیاهای خاموش فضاهای فراموش شده

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 478

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VAGHF01_072

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1398

چکیده مقاله:

وقف به عنوان یک امر دینی کارکردهای گوناگون و بعضا متفاوتی را در زندگی اجتماعی انسان ایفا میکند.اما آنچه گه گاهی ممکن است در حوزه وقف از آن غفلت شود تاثیر این امربر توسعه جغرافیایی مناطق کم برخوردار یا حاشیه ای است. در حقیقت با توجه به اینکه اکثر کسانی که به حوزه وقف اقدام میکنند تمایل زیادی به وقف اموال خود در مکانی که به آن حس تعلق بیشتری دارند میکنند لذا بعضا برخی از مناطق جغرافیایی از جانب چندین فرد موردتوجه قرار میگیرند و برخی مناطق ممکن است دچار فراموشی قرار گیرند و این امر موجب خواهد شد که اهداف و کارکرد وقف در آن منطقه جغرافیایی ماهیت کاربردی خود را از دست دهد و بالاستفاده بماند. ازاین رو، تحقیق حاضر در پی این استدلال است که نشان دهد با استفاده از نقشه توزیع جغرافیایی عدالت در ایران و نشان دادن مناطق کم برخوردار یا فضاهای فراموش شده میتوان افرادی را که در حوزه وقف فعال هستند را به سمت اینگونه مناطق هدایت کرد تا هم بعد دینی و مذهبی وقف که همانا ارزشهای فرا انسانی و فرازمانی آن است تامین گردد و فرد از بهره معنوی آن برخوردار شود و هم در راستای عدالت فضایی گام مهمی برداشته و موجبات رفاه و آسایش انسانهایی که به این امکانات بیشتر نیاز دارند فراهم سازد. در این مقاله سعی خواهد شد از طریق نقشه مکانهای جغرافیایی و فضاهای فراموش شده در ایران مشخص تا از طریق آن بتوان امر وقف را در اینگونه فضاها نهادینه ساخت.

نویسندگان

وحید کیانی

استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه بیرجند،بیرجند، ایران