تاثیر 8 هفته تمرینات سرعتی تکراری در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی شناگران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 576

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPSBS-7-13_010

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات سرعتی تکراری در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر میزانعامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) شناگران بود. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است که در آن 30 شناگر نخبه دختر شرکت داشتند. این افراد به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفری شامل دو گروه تجربی (گروه تمرینی در شرایط هایپوکسی، گروه تمرینی در شرایط  نورموکسی) و گروه کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرینی برای هر دو گروه تجربی به مدت 8 هفته مشتمل بر 2 جلسه تمرین با ارگومتر شنا و 3 جلسه تمرین در استخر به اجرا درآمد. پروتکل تمرینی با شدت و مدت زمان یکسان (9 کوشش 30 ثانیه ای با شدت 80 درصد حداکثر اجرا، همراه با 2 دقیقه استراحت بین هر کوشش) بر روی ارگومتر شنا اجرا گردید، با این تفاوت که تمرینات گروه تمرین در شرایط هایپوکسی با فشار سهمی اکسیژن 14 درصد معادل شرایط  فشار اکسیژن در ارتفاع 3500 متر انجام گردید. گروه کنترل در این زمان فقط به اجرای 5 جلسه تمرین عادی شنای خود پرداختند. مقادیر VEGF هر سه گروه، قبل و بعد از 8 هفته به روش الایزا سنجیده شد. نتایج توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس در سطح معنی داری 05/0p≤ استخراج گردید. یافته ها: در هر دو گروه هایپوکسی (01/0p

کلیدواژه ها:

تمرینات سرعتی تکراری ، هایپوکسی ، نورموکسی ، عامل رشد اندوتلیال عروقی

نویسندگان

فرحناز امیرشقاقی

دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

فریبرز هوانلو

دانشیار طب ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مریم نورشاهی

دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

محمد شبانی

دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Asano, M., Kaneoka, K., Nomura, T., Asano, K., Sone, H., ...
 • vascular endothelial growth factor levels during altitude training. Acta Physiologica ...
 • Breen, E. C., Johnson, E. C., Wagner, H., Tseng, H. ...
 • factor mRNA responses in muscle to a single bout of ...
 • Carrow, R. E., Brown, R. E., & Van Huss, W. ...
 • of exercised rats. The Anatomical Record, 159(1), 33-39. ...
 • Czarkowska-Paczek, B ,.Bartlomiejczyk, I., & Przybylski, J. (2006). The serum ...
 • TGF-beta and VEGF are increased after strenuous physical exercise. Journal ...
 • Friedmann, B., Frese, F., Menold, E., & Bärtsch, P. (2007). ...
 • endurance-trained runners. European Journal of Applied Physiology, 101(1), 67-73. ...
 • Gavin, T. P., Spector, D. A., Wagner, H., Breen, E. ...
 • muscle angiogenic growth factor responses to exercise. Journal of Applied ...
 • Gustafsson, T., Ameln, H., Fischer, H., Sundberg, C. J., Timmons, ...
 • variants and related receptor expression in human skeletal muscle following ...
 • Applied Physiology, 98(6), 2137-2146. ...
 • Gustafsson, T., Knutsson, A., Puntschart, A., Kaijser, L., Nordqvist, S. ...
 • Increased expression of vascular endothelial growth factor in human skeletal ...
 • one-legged exercise training. Pflügers Archiv - European Journal of Physiology, ...
 • Jensen, L., Bangsbo, J., & Hellsten, Y. (2004). Effect of ...
 • angiogenic factors in human skeletal muscle. The Journal of Physiology, ...
 • Kon, M., Ohiwa, N., Honda, A., Matsubayashi, T., Ikeda, T., ...
 • systemic hypoxia on human muscular adaptations to resistance exercise training. ...
 • Kraus, R. M., Stallings, H. W., Yeager, R. C., & ...
 • in sedentary and endurance-trained men. Journal of Applied Physiology, 96(4), ...
 • Lundby, C., Calbet, J. A., & Robach, P. (2009). The ...
 • and Molecular Life Sciences, 66(22), 3615-3623. ...
 • Mounier, R., Pialoux, V., Roels, B., Thomas, C., Millet, G., ...
 • hypoxic training on HIF gene expression in human skeletal muscle ...
 • Physiology, 105(4), 515. ...
 • Nemet, D., Hong, S., Mills, P. J., Ziegler, M. G., ...
 • leukocyte responses to unilateral wrist flexion exercise. Journal of Applied ...
 • Nourshahi, M., Pirouz, M., Hovanloo, F., & Bigdeli, M. R. ...
 • in hypoxia-normbaric situation and normal situation on Angiogenesis. Sport Physiology, ...
 • Pedlar, C. R., Whyte, G. P., & Godfrey, R. J. ...
 • Journal of Sport Science, 8(1), 15-21. ...
 • Pirouz, M., & Nourshahi, M. (2013). The effect of eight ...
 • on the concentration of VEGF Erythropoietin Serum, VO2max and fatigue ...
 • (10), 19-31. [Persian] ...
 • Prior, B. M., Yang, H. T., & Terjung, R. L. ...
 • Physiology, 97(3), 1119-1128. ...
 • Puype, J., Van Proeyen, K., Raymackers, J. M., Deldicque, L., ...
 • stimulates glycolytic enzyme activity. Medicine & Science in Sports & ...
 • Ravasi, A., Yadegari, M., & Choobineh, S. (2014). The effect ...
 • response in non-athletic men. Sport Bioscience (Harkat), 6(1), 41-56. [Persian]   ...
 • Rey, S., & Semenza, G. L. (2010). Hypoxia-inducible factor-1-dependent mechanisms ...
 • remodelling. Cardiovascular Research, 86(2), 236-242. ...
 • Saunders, P. U., Pyne, D. B., & Gore, C. J. ...
 • Takagi, H., King, G. L., Robinson, G. S., Ferrara, N., ...
 • of vascular endothelial growth factor in retinal pericytes and endothelial ...
 • and Ophthalmology, 37(11), 2165-76. ...
 • Van Craenenbroeck, E. M., Vrints, C. J., Haine, S. E., ...
 • V. M. (2008). A maximal exercise bout increases the number ...
 • cells in healthy subjects. Relation with lipid profile. Journal of ...
 • Wahl, P., Zinner, C., Achtzehn, S., Behringer, M., Bloch, W., ...
 • high or low intensity exercise on VEGF and bFGF. European ...
 • Wilber, R. L. (2007). Application of altitude/hypoxic training by elite ...
 • نمایش کامل مراجع