بررسی خواص جذب امواج الکترومغناطیسی نانوکامپوزیت هگزافریت باریم (BaFe12O19) آلاییده شده با /Znاکسید گرافن کاهش یافته

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,326

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_014

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

مواد جاذب امواج الکترومغناطیسی می توانند به صورت پوشش خارجی و به صورت لایه ای نازک با خاصیت جذب کنندگی بالا بر روی سطوح اعمال شوند. فریت های هگزاگونال نوع M و به خصوص هگزافریت باریم از بهترین گزینه ها برای مواد جاذب امواج الکترومغناطیسی هستند. اکسید گرافن کاهش یافته (rGO) نیز از جمله مواد کربنی با جذب بالای امواج الکترومغناطیسی در محدوده ماکروویو است. در این تحقیق، هگزافریت باریم (BaFe12O19) به روش همرسوبی سنتز و خواص مغناطیسی باآلاییدن هگزافریت باریم سنتز شده با Zn تغییر داده شد. در ترکیب BaFe12-xZnxO19 مقدار X معادل 0/1 در نظر گرفته شد. اکسیدگرافن احیا شده (rGO) با روش احیاء شیمیایی اکسید گرافن (GO) سنتز شد. نانوکامپوزیت اکسیدگرافن احیا شده/هگزا فریت باریم توسط نشاندن نانو ذرات سنتز شده روی صفحات اکسیدگرافن احیا شده در سوپانسیون آبی تولید شد.آنالیز فازی، مورفولوژی ذرات، خواص مغناطیسی و خواص جذب امواج الکترومغناطیسی در نانوکامپوزیت های سنتز شده به ترتیب به وسیله XRD، FESEM، VSM و آنالیزگر شبکه برداری (VNA) مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی توزیع مناسب نانوذرات را روی ورقه های اکسید گرافن احیاء شده نشان داد. میدان پسماندزدا برای نانوکامپوزیت حاصل در اثر آلاییده شدن با Zn از مقدار اولیه 2/1 kOe به 1/3 kOe تغییر کرد. همچنین در بررسی خواص جذب امواج در محدوده فرکانسی 8/2-12/4 GHz حداکثر اتلاف انعکاسی برابر 13/03 dB در فرکانس 11/13 GHz در لایه ای با ضخامت 2 mmبه دست آمد.

کلیدواژه ها:

هگزافریت باریم ، اکسید گرافن کاهش یافته ، جاذب امواج ، آلاییدن

نویسندگان

مجتبی مصلحی نیاسر

کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

محمدجعفر مولایی

استادیار، نانوفناوری، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود

علیرضا آقایی

دانشیار، شیمی، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج