بررسی رابطه انحنای سطح خلفی اولین لنز سخت تماسی به روش سه نقطه تماسی با یافته های کراتومتری ژاوال در بیماران کراتوکونوس

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 370

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KOMED18_001

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: از آنجایی که روش ثابت و فراگیری جهت فیتینگ لنزهای سخت مخصوص کراتوکونوس وجود ندارد، هدف از این مطالعه پیدا کردن رابطه انحنای سطح خلفی BASE CURVE لنزهای RGP(CFKE) ویژه بیماران کراتوکونوس با یافته های کراتومتری دستی (شعاع انحنای استیپ وفلت) و بررسی کارایی دستگاه ژاوال بود. روش: این پژوهش یک مطالعه گذشته نگر بر روی 121 چشم از 69 بیمارکراتوکونوس می باشد که با در نظر گرفتن روش استاندارد سه نقطه تماسی توسط یک معاینه گرفته شده اند.اطلاعات بیمارانشامل سن، جنس، نمره ریفرکشن با اتو ریفرکتومتر تاپکن قبول و بعد از قراردادن لنز روی چشم، بهترین تیزبینی اصلاح شده با لنز RGP , یافته های کراتومتری ژاوال شعاع انحنای استیپ و فلوت، مشخصات لنز نهایی شامل انحنای سطح خلفی BC و قدرت و دیامتر می باشد. تریال ست انتخابی ساخت شرکت ولک آلمان ویژه بیماران کراتوکونوس CFKE است. یافته ها: برای تعیین ارتباط انحنای سطح خلفی لنز BC و میانگین یافته های کراتومتری k-flat &k-steep ازمدل خطی رگرسیون خطی و چندگانه استفاده شد و فرمول زیر بدست آمد: (BC=4.092 +0.465 mean( k-flat & k-steep)-0.005(age نتیجه گیری: از آنجایی که فیت لنز سخت تماسی در بیماران کراتوکونوس تابع قوانین صد در صد ثابتی نمی باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش شانس موفقیت فیت لنز RGP در این بیماران را افزایش می دهد و کاملا در راستای اهداف بالادستی در حوزه بهداشت سلامت در توانبخشی بیماران کم بینا می باشد. همچنین با پایین آوردن زمان معاینه و کم کردن هزینه ها رغبت و اعتماد به نفس معاینه کنندگان را جهت حل مشکل این دسته از بیماران بالا می برد

کلیدواژه ها:

کراتوکونوس ، لنز RGP ، کراتومتری ژاوال ، یافته های کراتومتری k-flat ، k-steep و curve base

نویسندگان

فرشته بیرجندی

کارشناسی ارشد اپتومتری مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هادی استادی مقدم

استاد اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد