ساختارگرایی و ساختارزدگی در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد علوم انسانی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 382

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPTT01_047

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

علم و زبان علمی تا حدی پیرو کلیشه هاست؛ بنابراین، نحوه تدوین پیشنهاده پژوهش و ارائه نتایج آن در قالب پایان نامه تابع هنجارها و کلی شه ها ست. با اینحال، این ساختارگرایی ممکن ا ست مانع ر شد تفکر و تو سعه علمی شود. پژوهش حاضر استدلال میکند که ساختارگرایی در بخشهای مختلف گزارش پایان نامه، از مقدمه تا مرور پیشینه ، ملاحظات روش شناختی ، ارائه نتایج ، و بحث و نتیجه گیری ، انجام پژوهش و ارائه نتایج را ساختارزده کرده است. این ساختارزدگی نیز خود را بازتولید کرده و سبب شده تحلیلها سطحی شود و پژوهشها مسئله محور نباشد.

کلیدواژه ها:

آسیب شناسی ، ساختارگرایی ، ساختارزدگی ، مسئلهمحوری ، پایان نامه های کارشناسی ارشد علوم انسانی

نویسندگان

محمدرضا رضائیان دلوئی

استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند