بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه شمعدانی عطری (.Pelargonium graveolens L) بر پروفایل چربی های سرمی در موش صحرایی نر

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 391

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-20-3_001

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: افزایش چربی خون از فاکتورهای اصلی در پیشرفت بیماری های قلبی -عروقی است. گیاه شمعدانی عطری دارای خواصدارویی متعدد است. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ این گیاه بر پروفایل چربی خون موش های صحرایی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی تعداد 35 سر موش صحرایی نژاد ویستار در محدوده وزنی 200-180 گرم به پنج گروه (n=7)تقسیم شدند: کنترل تغذیه شده با رژیم غذایی عادی، شاهد تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب، دریافت کننده جیره پرچرب + لواستاتین20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، گروه های تجربی دریافت کننده جیره پرچرب + عصاره هیدروالکلی برگ گیاه شمعدانی عطریبا دوز کم 150 و زیاد 300 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 28 روز. در پایان مطالعه اندازه گیری چربی های سرم خون انجام شد.نتایج: بر اساس نتایج این تحقیق گروه های دریاف تکننده عصاره هیدروالکلی برگ گیاه شمعدانی عطری کاهش معنی داری در میزان کلسترول،تری گلیسیرید، لیپوپروتیین با دانسیته پایین و افزایش معنی دار لیپوپروتیین با دانسیته بالا در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند (P<0/001).نتیجه گیری: مصرف هیدروالکلی برگ گیاه شمعدانی عطری نقش مهمی در کاهش سطح کلسترول و سایر چربی های خون در مقایسه بالواستاتین ایجاد می نماید. این عملکرد احتمالا مربوط به وجود آنتی اکسیدان های موجود در گیاه و مکانیسم مهار ساخت کلسترول است.

نویسندگان

فاطمه حیدری

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران

ناصر میرزای

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران