تاثیر عصاره دانه گشنیز(Coriandrum sativum) بر علایم رینیت آلرژیک

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 281

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-17-4_005

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: رینیت آلرژیک، یک اختلال التهابی است که ویژگی بارز آن افزایش حساسیت نسبت به آلرژن های خارجی است. گشنیز بانام علمی Coriandrum sativum یکی از گیاهان تیره جعفری است. از آنجا که در تحقیقات فارماکولوژیک اثرات ضد التهابی این گیاه ثابت شده است، این مطالعه با هدف تاثیر عصاره دانه گیشنیز بر رینیت آلرژیک انجام شد.مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک ENT تخصصی شماره 1 شهرکرد به دوگروه مورد و شاهد (هر گروه 36 نفر) تقسیم شدند. هر دو گروه تحت درمان معمول که شامل قرص سیتریزین و اسپری نازوفلو وشستشوی بینی روزانه و دوری از هر گونه ماده محرک بود، قرار گرفتند. گروه مورد علاوه بر درمان ذکر شده، تحت درمان با عصاره دانهگشنیز ( 10 تا 15 قطره سه بار در روز) قرار گرفتند. افراد مورد مطالعه در روز اول، سوم و هفتم وضعیت علایم بیماری خود را درپرسشنامه های مربوطه ثبت نمودند.نتایج: علایم بیماری در روز اول در دو گروه تفاوت معنی داری باهم نداشت و در روز سوم احتقان بینی و قرمزی و سوزش چشم درگروه مورد به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (P<0/05). در روز هفتم نیز آبریزش بینی و قرمزی و سوزش چشم در گروه مورد به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (P<0/05).نتیجه گیری: عصاره دانه گشنیز بر علایم مهمی همچون آبریزش از بینی، احتقان بینی و قرمزی و سوزش چشم تاثیر مثبت و بهبود دهنده-ای داشته و میتوان این گیاه را به عنوان یکی از گیاهان دارویی موثر در درمان رینیت آلرژیک معرفی کرد.

نویسندگان

سروش امامی گشتیگانی

استادیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

غلامرضا شبانیان

استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد