پیامدهای زودرس ناشی از ترومای سیستم ادراری تناسلی در بیمارستان های کرمانشاه طی سال های 87-1373

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 413

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-12-5_009

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: سوانح و حوادث یکی از مشکلات عمده بهداشتی، درمانی و اجتماعی جوامع امروزی را تشکیل می دهند و تروما علت اصلی مرگو میر، بستری و ناتوانی در تمام گروههای سنی 1 تا 40 سال میباشد. در این بین فراوانی آسیب سیستم ادراری تناسلی در 10-3 درصد موارد گزارششده است. تاخیر در مراقبت از این بیماران ممکن است پیامدهای ناگواری را به دنبال داشته باشد. این پژوهش با هدف تعیین پیامدهای زودرستروماهای سیستم ادراری تناسلی در دو بیمارستان کرمانشاه طی 15 سال اخیر انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی می باشد. جامعه مورد پژوهش این مطالعه، 143 بیمار مبتلا به تروما بودند که طی سالهای 87-1373 بهبیمارستان چهارمین شهید و بیمارستان امام رضا (ع) مراجعه نمودهاند. با مراجعه به پرونده این بیماران اطلاعات لازم جمع آوری شده و توصیف شدند.نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد 93/7 درصد بیماران را مردان تشکیل می دادند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 13/6±28/51 سال بود. 80/5 درصد افراد مورد مطالعه دچار ترومای غیرنافذ بودند. محل ایجاد صدمه در 26/3 درصد موارد پنیس، 24/8 درصد مجزا، 21/3 درصد بیضه و 17/7 درصد کلیه بود. علت ایجاد صدمه در 21/8 درصد؛ ضربه، 21/1 درصد؛ سقوط از ارتفاع و 11/3 درصد؛ تصادف بود. روش تشخیص در اکثر موارد (53/8 درصد) معاینه بالینی بود. نوع درمان انجام شده در 73/3 درصد موارد جراحی باز بود. یک نفر از بیماران مورد بررسی فوت نمود. پیامد ترومای وارد شده شامل دو مورد نفرکتومی، یک مورد برداشتن مثانه و 52 مورد ترمیم بود.نتیجه گیری: بیشترین پیامد زودرس تروماهای سیستم ادراری در این مطالعه، ترمیم محل صدمه دیده بود که از طریق عمل جراحی انجام گردید. لذاسازماندهی مناسب مراکز تروما و آموزش خود مراقبتی به بیمار در خصوص نیاز به پیگیری معالجات سبب دستیابی بهتر به مراقبت های بالینی مقتضیو کاهش عوارض دیررس خواهد شد.

نویسندگان

فرشته جلالوندی

کارشناس ارشد پرستاری دفتر توسعه مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ثریا صالحی

کارشناس پرستاری مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آلاله مدیری

کارشناس تغذیه مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهین کرمی

کارشناس کتابداری مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه