بررسی شیوع حاملگی های ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در مناطق روستایی شهرستان نجف آباد

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 245

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-9-1_011

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: با توجه به شیوع حاملگی های ناخواسته، عوارض شناخته شده آن، تناقضات در مورد رفتار و عوامل مخاطره آمیز و عدم اطلاع از وضعیت آن در مناطق آسیب پذیر روستایی، این تحقیق به منظور تعیین شیوع و عوامل مربوط به حاملگی ناخواسته در مناطق روستایی نجف آباد در سال 1376 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق به روش مقطعی (Cross Sectional) روی تعداد 788 نفر زنان باردار تحت پوشش خانه های بهداشت انجام گرفت. نمونه ها به طور تصاتدفی انتخاب و حاملگی ناخواسته بنا به اظهار زوجین تعیین و نقش نوع وسیله پیشگیری، سن در معرض خطر، نحوه مراجعه به خانه های بهداشت، محل دریافت تنظیم خانواده، میزان آگاهی از روش های تنظیم خانواده، تمایل به سقط، سابقه حاملگی های ناخواسته و سایر عوامل مرتبط، بررسی و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد قضاوت قرار گرفت.یافته ها: از 788 خانم باردار مورد بررسی 42 درصد حاملگی ناخواسته داشتند که محل دریافت خدمات تنظیم خانواده، نحوه استفاده از روش های منقطع و قرص های خوراکی در بروز حاملگی های ناخواسته شان نقش داشت، به طوری که خانم های دارای حاملگی خواسته 11/2 درصد از روش منقطع و خانم های دارای حاملگی ناخواسته 25/4 درصد از این روش استفاده کرده بودند.نتیجه گیری و توصیه ها: میزان حاملگی ناخواسته بسیار بالا و خطرناک است. با توجه به عوارض شناخته شده این نوع حاملگی ها، بررسی دقیق علل و تحقیقات مداخله ای برای کاهش آن توصیه می گردد.

کلیدواژه ها:

حاملگی خواسته ، رفتار پرخطر در حاملگی ناخواسته ، روش های پیشگیری از حاملگی

نویسندگان

فرشته زمانی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشکده بهداشت

نصرا... بشردوست

عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه آمار

زهره رجبی

کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان