شیوع گرفتاری لت های دریچه میترال در 50 شیرخوار و کودک مبتلا به پرولاپس دریچه میترال در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

سال انتشار: 1380
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 377

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-5-1_007

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: پرولاپس دریچه میترال شایع ترین ناهنجاری دریچه ای قلبی می باشد. در منابع خارجی لت خلفی دریچه میترال به عنوان شایع ترین لت گرفتار در این بیماری بیان شده اما وضعیت گرفتاری لت های دریچه میترال در کودکان ایرانی نامشخص است. این پژوهش به منظور تعیین شیوع گرفتاری لت ها در پرولاپس دریچه میترال در 50 کودک شیرخوار مراجعه کننده به اکوکاردیوگرافی بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام گرفت.مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی برروی 50 شیرخوار و کودک مبتلا به پرولاپس دریچه میترال که در سمع قلب Non- ejection click با یا بدون سوفل پایان سیستولی داشتند، صورت پذیرفت. اکوکاردیوگرافی کامل M-Mode دو بعدی و داپلر رنگی برای تمام بیماران به عمل آمد. یافته های حاصل مورد بررسی آماری قرار گرفت.یافته ها: از 50 کودک و شیرخوار مورد بررسی، 29 نفر (58درصد) دختر و 21 نفر ( 40درصد) پسر بودند (نسبت دختر به پسر 1/38 به 1). بیماران بین 2ماه تا 13 سال داشتند. در 48 نفر از بیماران (96 درصد) فقط گرفتاری لت قدامی وجود داشت. در یک مورد (2 درصد) پرولاپس لت خلفی و یک مورد (2 درصد) نیز پرولاپس هر دو لت دیده شد. نارسایی خفیف میترال در 4 بیمار (8 درصد) مشاهده گردید و 46 بیمار دیگر (92 درصد) نارسایی دریچه نداشتند. از 4 بیمار دچار نارسایی میترال 3 نفر پسر و یک نفر دختر بودند.نتیجه گیری: برخلاف نوشتار منابع خارجی، لت قدامی شایع ترین لت گرفتار در نزد کودکان ایرانی مبتلا به پرولاپس دریچه میترال می باشد. این تفاوت ممکن است نشانه تفاوت های منطقه ای، نژادی یا ژنتیکی در گرفتاری لت های دریچه میترال باشد.

کلیدواژه ها:

پرولاپس دریچه میترال ، لت قدامی دریچه میترال ، لت خلفی دریچه میترال

نویسندگان

الهه ملکان راد

دانشگاه علوم پزشکی کاشان- گروه کودکان

نادر ممتازمنش

دانشگاه علوم پزشکی کاشان- گروه کودکان