سن شروع یایسگی و عوامل موثر بر آن در زنان شهر ری طی سال 1371

سال انتشار: 1378
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 950

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-3-3_007

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: با توجه به افزایش امید به زندگی در جامعه و بالا رفتن تعداد افراد یایسه و همچنین به وجود آمدن تغییرات وسیع در متابولیسم بدن بعد از یایسگی و به منظور تعیین سن یایسگی وعوامل موثر بر آن، این تحقیق در زنان شهر ری طی سال 1371 انجام گرفت.مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی (Descriptive) بر روی 400 زن 49 تا 60 ساله صورت پذیرفت و سوال گردید که آیا یایسه شده اید یا نه و نیز نقش عوامل ارثی، وضعیت عادت ماهیانه، خصوصیات فردی و محیطی روی پدیده یایسگی بررسی و با آمار توصیفی ارایه گردید و با استفاده از روش محاسبه جدول عمر، احتمال یایسگی برای سنین مختلف محاسبه نیز در یک مولتی رگرسیون، نقش عامل و یا عوامل اصلی در بروز یایسگی مشخص شد.

نویسندگان

عبدالرسول اکبریان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، گروه زنان و زایمان

ابوالفضل مهدیزاده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، گروه زنان و زایمان

انسیه بی بی امین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، گروه زنان و زایمان

حسین ملک افضلی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران، دانشکده بهداشت