تاثیر روش جراحی برش های قوسی شکل (ARCUATE) بر آستیگماتیزم

سال انتشار: 1378
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 348

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-3-1_003

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: آستیگماتیزم یکی از عیوب انکساری است که اصلاح آن به خصوص در آستیگماتیزم زیاد حتی با عینک امکان پذیر نمی باشد. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر روش جراحی برش های قوسی شکل در اصلاح آستیگماتیزم در مراجعین به بیمارستان لبافی نژاد سال های 76-1375 بود.مواد و روش ها: این مطالعه با روش تجربی (Experimental) از نوع مقایسه قبل و بهد روی 24 بیمار انجام گرفت. برای اصلاح آستیگماتیزم بیماران از برش های قوسی شکل به میزان 30 تا 90 درجه استفاده گردید و فاصله برش ها از مرکز قرنیه 7 میلی متر بود. بیماران حداقل 7 ماه بعد از عمل پی گیری شدند و تاثیر عمل را روی وضعیت دید اصلاح گردیده و اصلاح نشده، میزان آستیگماتیزم تعیین و با آزمون Mc Nemar و Paired t-test قضاوت آماری گردید.

کلیدواژه ها:

آستیگماتیزم ، برش های قوسی شکل

نویسندگان

بهرام عین اللهی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، گروه چشم

محمد زارع

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، گروه چشم

علی شریفی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان، گروه چشم