مطالعه و بررسی مقایسه ای رفتار ارتعاشی ورق های کامپوزیتی به روش های عددی و تجربی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 457

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME24_530

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله رفتار ارتعاشات آزاد ورق های کامپوزیتی ساخته شده از الیاف شیشه پارچه ای بافته - شده و زمینه اپوکسی تحت شرایط مرزی آزاد، به صورت تجربی و عددی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در بخش تجربی، به منظور تعیین توابع پاسخ فرکانسی از آزمایش مودال تجربی به وسیله ضربه چکش به عنوان تحریک کننده و شتاب سنج جهت دریافت پاسخ تحریک استفاده شده است. جهت ساخت نمونه ورق کامپوزیتی، روش لایه چینی دستی به کار گرفته شده است. همچنین خواص مکانیکی ورق پس از ساخت نمونه ها طبق استاندارد 00- ASTM - D3039M و از طریق آزمون کشش در آزمایشگاه بدست آمده است. در بخش عددی، از نرم افزار المان محدود آباکوس برای شبیه سازی سه بعدی و تحلیل فرکانسی نمونه و نیز بررسی اثر تغییر زاویه الیاف استفاده شده است در پایان، فرکانس های طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی به دست آمده از روش های عددی و تجربی با هم مقایسه شده و تطابق بسیار خوبی حاصل گردیده است. همچنین با استفاده از معیار اطمینان مودال، نتایج بدست آمده از آزمون مودال تجربی مورد صحت سنجی قرار گرفته اند.

نویسندگان

بهنام افشاری

ایران، تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک، ۱۴۳ - ۱۴۱۱۵ ، دانشجوی کارشناسی ارشد؛

غلام حسین شعرباف

ایران، تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک، ۱۴۳ - ۱۴۱۱۵ ، استاد،

میلاد همت نژاد

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران،