بررسی آزمایشگاهی تاثیر جنس سطح بر جوشش استخری نانوسیال

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 407

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME24_058

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1398

چکیده مقاله:

یکی از کارآمدترین روش های خنک کاری استفاده از انتقال حرارت جوششی است. اهمیت ویژه جوشش در این است که با وجود اختلاف دمای کم میان مایع و سطح تماس، انتقال حرارت زیادی مبادله می شود. در این پژوهش اثر جنس سطح، روی جوشش استخری آب خالص و نانوسیال آب آلومینا با غلظت های حجمی 0 / 25 ، 0 / 50 و 0 / 75 درصد حجمی در دمای اشباع به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. به همین منظور یک دستگاه آزمایش طراحی و ساخته شد. قطعه ی مورد آزمایش یک استوانه ای به قطر و ارتفاع 40 میلیمتر از جنس های مس و برنج با زبری 0 / 2 میکرومتر می باشد. نتایج آزمایش ها نشان میدهد که با افزودن ذرات نانو به سیال پایه آب خالص، ضریب انتقال حرارت کاهش می یابد. برای آب خالص جنس برنجی عملکرد حرارتی بهتری نسبت به جنس مسی دارد که در شارهای بالا بیشتر نمایان است ولی برای نانوسیال تغییر جنس تاثیر چندانی ندارد

نویسندگان

تورج ملک پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

علی کشاورز ولیان

دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الیئن طوسی تهران

مسعود ضیاء بشر حق

دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الیئن طوسی تهران

باقر سلیمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران