تحلیل محتوی کتاب های علوم دوره اول متوسطه تحصیلی از لحاظ توجه به معضلات زیست محیطی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 305

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNBS-3-29_002

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1398

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی دوره متوسطه اول به لحاظ توجه به معضلات زیست محیطی است تا مشخص شود تا چه حد در راستای مولفه های معضلات زیست محیطی تدوین شده اند. روش مورد استفاده در تحلیل محتوای پژوهش، آنتروبی شانون بوده و واحد تحلیل نیز به صفحات (متن، مضمون، پرسش ها و تمرین و تصاویر) درمجموع 328 صفحه از کتاب های علوم تجربی دوره اول متوسطه را تشکیل داد. این بررسی با استفاده از ابزار چک لیست تحلیل محتوایی که دارای چهار مولفه اصلی آب، هوا، خاک و صوت و 55 مولفه فرعی است، بررسی شده که روایی محتوایی آن توسط مشخصات موضوعی تایید و ضریب اعتبار (پایایی) آن نیز 0/90 برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان داد که در کتاب های علوم دوره اول متوسطه تحصیلی به معضلات زیست محیطی کم توجه شده است. بیشترین توجه در کتاب علوم تجربی پایه نهم و کمترین توجه مربوط به علوم تجربی پایه هشتم تحصیلی شده است. در کتاب های علوم تجربی دوره اول متوسطه تحصیلی در زمینه معضلات زیست محیطی، بیشترین توجه به مسیله خاک و کمترین به معضلات صوتی بوده است. همچنین بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه خاک با (wj=0/275) و کمترین ضریب اهمیت مولفه صوت (wj=0/199) بوده است.

نویسندگان

بهناز شیخ عباسی فیروز کلا

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، آموزگار پایه ابتدایی، چالوس، ایران

سید یوسف ساداتی

دانشجوی ارشد روان شناسی تربیتی، آموزگار پایه ابتدایی، چالوس، ایران