ضوابط حاکم بر افشاء اطلاعات در نظام بورس ایران و مسیولیته ای ناشی از آن

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 314

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LEST-2-24_002

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1398

چکیده مقاله:

بازار سرمایه یک نهاد اقتصادی است که به عنوان محل گردآوری وجوه خرد و هدایت آن ها به سویسرمایه گذاری های کلان و ابزاری برای داد وستد اوراق بهادار، با ظرافت ها و حساسیت های بسیاری همراهاست که عملکرد آن را به نحو قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد. از همین جهت شفافیت اطلاعاتیدر بازار بورس و اوراق بهادار و جلب اعتماد سرمایه گذاران عاملی است برای ورود اشخاص به این بازار وتسهیل تامین مالی آن. لذا، تاثیرپذیری سرمایه گذاران از اطلاعات موجود در بازار و حجم معاملات آن،زمینه را برای سودجویی متقلبان از طریق ایجاد ظاهری گمراه کننده برای روند فعالیت بازار برای تحت تاثیر قراردادن قیمت اوراق بهادار مورد معامله فراهم نموده و روش تعیین قیمت عادلانه از طریق قانون عرضهو تقاضا را مختل می کند. برهمین اساس در نظام های حقوقی قوانین و مقررات مرتبط با افشای اطلاعاتنهانی، ماهیتی چندگانه دارند، بدین شکل که در پارهای موارد به موجب قانون فعالان بازار بورس به ویژهکارگزاران ملزم به افشای اطلاعات هستند و در مواردی معاف از افشای اطلاعات. همچنین در مواردیافشای اطلاعات محرمانه و نهانی از موجبات ضمان انتظامی، کیفری و حقوقی، محسوب می شود. از همینجهت ما در این مقاله به شیوه ی توصیفی- تحلیلی به واکاوی ابعاد موضوع پرداخته و دریافتیم، مبنای اینرویکرد، حمایت از سرمایه گذاران، حفظ اعتماد عمومی، حفظ کارآیی بازار و نیز رعایت شفافیتاطلاعاتی می باشد. بر این مبنا، توقف نماد معاملات، تعلیق معاملات و عدم تایید معاملات به عنوانتمهیدات انتظامی بوده و همچنین ناقضین این مقررات و قوانین با تمهیدات کیفری و مسیولیت مدنی نیز مواجه خواهند بود.

نویسندگان

سیدعلیرضا حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

عیسی امینی

استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران