مروری برمدیریت دانش و سرمایه فکری – چشم انداز تئوری راهبردهای منابع انسانی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 540

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB05_008

تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1398

چکیده مقاله:

بحث های مهمی در مورد نقش منابع انسانی از دارایی های سازمانی به آغاز نوآوری و مزایای رقابتی منتقل شدهاست. تحقیق حاضر نقش تحلیلی سرمایه فکری درمدیریت منابع انسانی استراتژیک و فرآیند و مدیریت منابعانسانی را مورد بررسی قرارداده است. برعکس، دیگران نشان داده اند که مدیریت موفقیت آمیز سرمایه فکریمربوط به اجرای مدیریت دانش است. به نوبه خود، این دیدگاه ها، نشان میدهد اجرا و استفاده از مدیریت دانشباعث رشد سرمایه فکری می شود، و سرمایه فکری نوآورانه می تواند راه کارها و شیوه های موثر منابع انسانی برایبه دست آوردن خلاقیت و مزایای رقابتی باشد. این تحقیق از طریق تجزیه و تحلیل جامع از آخرین مجلات درمورد این مفاهیم، استدلال میکند که راهبردهای منابع انسانی که شامل مدیریت دانش و مدیریت سرمایه فکریهستند، فرصت های بالقوه ای برای به دست آوردن نوآوری و مزایای رقابتی می باشند. علاوه براین، این دیدگاهتئوری نشان میدهد که فرهنگ سازمانی و سبک رهبری به این فرآیند وابسته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد سلامی کناری

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، بازاریابی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا

مهدی نبی پورافروزی

مدرس حسابداری دانشکده فنی و حرفه ای امام صادق (ع) بابل، دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران، ایران

صفیه خوشخوامیری

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، بازاریابی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا