نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر تثبیت آنزیم استیل کولین استراز روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو لوله های کربنی برای تعیین تری اتیل تیوفسفات

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 227

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ADST-4-4_005

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1398

چکیده مقاله:

در این تحقیق از یک روش ساده برای تثبیت کووالانسی آنزیمروی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله کربنی استفاده گردید و یک بیوحسگر حساس برای تعیین سریع تری اتیل تیو فسفات (شبه عامل اعصاب (VX)) تهیه شد. نانولوله کربنی، واکنش هیدرولیز آنزیمی را در سطح الکترود بهبود بخشید و پاسخ حسگر ولتامتری را افزایش داد. تحت شرایط بهینه، بازداری تری اتیل تیو فسفات روی آنزیم استیل کولین استراز با افزایش غلظت این ترکیب در دامنه غلظتی nM 44/0-13/0 رابطه خطی داشت. حد تشخیص حسگر معادل با 10 درصد کاهش جریان پاسخ مقدار nM 093/0 به دست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای تکرارپذیری زیست تحت شرایط بهینه و برای 5 بار اندازه گیری 3 درصد به دست آمد. همچنین زیست حسگر برای مدت بیش از دو ماه پایداری نشان داد.