ارتباط بین سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان اتاق عمل

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 436

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSUMSMED05_214

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه : بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان که از هوشمندانه ترین افراد و آینده سازان جامعه می باشند از اهمیت زیادی برخوردار است.سلامت روان یکی از مهم ترین ابعاد سلامت می باشد،امنیت خاطر و آرامش در کلیه ی ابعاد زندگی می تواند ارتباط مثبتی داشته باشد.فاز این مقاله با هدف تعیین ارتباط بین سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان اتاق عمل انجام شده است.روش تحقیق : این مطالعه از نوع مروری می باشد و با استفاده از کلید واژه های اتاق عمل، پیشرفت تحصیلی، بهداشت روان در پایگاه های اطلاعاتی SID,Google Scholar,Magiran در بین سال های 1385 تا 1397 انجام شده است. در جست و جوی اولیه 40 مقاله یافت شد و سپس با اعمال فیلتر و هدف گذاری 15 مقاله انتخاب شد و مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: بر اساس مطالعات انجام شده ارتباط معنی داری بین جنسیت و سلامت روان دانشجویان وجود نداشت.در رابطه با ارتباط بین سلامت روان و پیشرفت تحصیلی بیشتر مطالعات ارتباط موثری را نشان می دادند در حال که در بعضی مطالعات سلامت روان فاقد تاثیر بر پیشرفت تحصیلی بود.یافته ها : با توجه به مطالعات انجام شده بین سلامت روان و پیشرفت تحصیلی ارتباط معنی داری وجود دارد.اهمیت برنامه ریزی جهت پیشرفت سلامت روان در دانشجویان توسط مسئولین از اهمیت بسیاری برخوردار است، بنابراین پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری در رابطه بهبود وضعیت سلامت روان دانشجویان انجام شود.

کلیدواژه ها:

پیشرفت تحصیلی-بهداشت روان –اتاق عمل

نویسندگان

امیرحسین اسدی

دانشجوی کارشناسی اتاق عمل

هانیه وکیلی

دانشجوی کارشناسی اتاق عمل