تاثیر اقلیم بر شکل گیری و فرم بنا نمونه موردی شهر قروه

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

490

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_1028

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

محیطی که انسان را احاطه نموده و به او اجازه زندگی داده است به وسیله خود انسان به طور نگران کننده ای مورد تهدید قرار گرفته است اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله طراحی همساز با اقلیم به خاطر رشد سریع جمعیت ،صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه کارشناسان واقع شده و همچنین به شکل یک مسئله قابل لمس مورد توجه عام مردم قرار گرفته است.در جوامع امروزی اهمیت تاثیر اقلیم بر فرم بنا امری ضروری و بدیهی به نظر می رسد. بدون شک اقدام و اجرای هر گونه برنامه نیاز به دانش کافی و شناخت لازم از محیط زیست و آب و هوای آن منطقه دارد بحران های ساخت و ساز ناشی از عواملی مانند فقر،نظارت ضعیف،عوامل اجرای ناکارآمد و... هم اکنون بسیاری از کشورهای جهان سوم را به طرز خطرناکی تهدید می کند لذا کشورها با نظارت جدی و منطقی خود و برنامه ریزی های علمی می توانند این بحران ها را کنترل نمایند، در همین راستا شناخت اقلیم و عوامل موثر در طراحی آنها راه را برای مقابله با این گونه مشکلات هموار کرده و هزینه های آن را کاهش می دهد. هدف اصلی دراین تحقیق بررسیهای اقلیمی در طرح ریزی شهری می باشد چرا که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و تکوین شهرهاو تداوم حیات شهری به شمار می آید .در واقع شهرها ،عناصر شهری وعملکرد آنها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متاثر بوده و هستند .این تاثیر پذیری تا قبل از پیدایش مادر شهرها و شهرهای بزرگ تقری یباک سویه بوده و از آن به بعدشهرها نیز در اوضاع اقلیمی فضای پیرامون خود تاثیر گذاشته و تغییرات اقلیمی می کرو را پدید آورده اند به گونه ای که امروزه یک قلمرو اقلیمی خاص به نام میکرو کلیمای شهری ظهور یافته و مطالعات مربوطه تحت عنوان آب و هوا شناسی شهری مطرح گردیده است .اول : اثرات آب و هوا بر روی طرح و شکل ساختمان و استقرارآندوم : اثرات مستقیم آب و هوا بر روی فعالیتهای ساختمانی دررابطه با این موارد و برنامه ریزی مربوط به آن موارد زیر باید مد نظر قرارگیرند :الف : مکان یابی مناسب و مطلوب ب : نظم و ترتیب بناهانسبت به یکدیگر و در رابطه با تاثیر پذیری از عناصر اقلیمی ج : مقاومت مصالح به کار گرفته شده در برابر عناصر و عوامل آب و هوایی د : پلان،شکل و طراحی ساختمان نسبت به شرایط آب وهوایی ه : ضرایب راحتی وآسایش مبتنی بر یک معماری همساز با اقلیم

کلیدواژه ها:

اقلیم ، معماری اقلیمی ، طراحی همساز با اقلیم ، طراحی اقلیمی ، معماری بومی

نویسندگان

حمیدنامور
حمید نامور

نویسنده و محقق،دانشجوی کارشناس ارشد معماری،دانشگاه غیرانتفاعی ایرانمهر قروه

مونامحمدمرادی
مونا محمدمرادی

دانشجوی دکترای معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان