بررسی اثر سخت کننده ها با آرایش های متنوع بر رفتار دیوار های برشی فولادی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_0732

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

سیستم دیوار برشی فولادی که به صورت ورق فولادی محاط در داخل دو تیر وستون می باشد به عنوان یکی از سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از راه های موثر برای بهبود رفتار کمانشی و افزایش قابلیت جذب انرژی در دیوار های برشی فولادی، نصب سخت کننده بر روی آن ها می باشد. در این تحقیق به بررسی اثر سخت کننده ها با آرایش متنوع بر رفتار دیوار های برشی فولادی با مدلسازی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا برای صحت سنجی نرم افزار، یک نمونه آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی بدون سخت کننده را با استفاده از نرم افزار آباکوس مدلسازی و تحلیل نموده و نتایج حاصل از آن را با نتایج نمونه آزمایشگاهی مقایسه کرده ایم که مقایسه آن ها، دقت بسیار بالای مدلسازی و انطباق زیاد نتایج حاصل از تحلیل اجزا محدود با نتایج آزمایشگاهی را نشان دادند. سپس 11 نمونه دیوار برشی فولادی با آرایش مختلف سخت کننده ها را در قالب دو گروه که تفاوت هر گروه در ضخامت ورق های سخت کننده می باشند با استفاده از نرم افزار آباکوس مدلسازی و تحلیل نموده و نتایج حاصل از آن ها را با نتایج نمونه آزمایشگاهی مقایسه نموده ایم. نتایج نشان دادند که استفاده از سخت کننده ها در دیوار برشی فولادی باعث افزایش مقاومت برشی، میزان جذب انرژی و سختی شده و همچنین شکل پذیری را کاهش می دهند.

نویسندگان

محمد قراشاهی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

سعید پیروزبخت

استادیار گروه عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

سیدکاظم سیدابراهیمی

استادیار گروه عمران، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران