عوامل شناختی دخیل در اضطراب همبود با اختلال طیف اتیسم: یک مرور نظامند

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 457

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KACMED01_116

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1398

چکیده مقاله:

از آنجایی که کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف احتمالا اضطراب بیشتری نسبت به کودکان و نوجوان در جمعیت عادی تجربه می کنند، بررسی عوامل شناختی دخیل در اضطراب در آنها برای تشخیص دقیق و درمان حائز اهمیت است. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل شناختی دخیل در اضطراب همبود با اختلال طیف اتیسم بود. روشاین مطالعه، روش مروری نظامند بود. به همین منظور، سه پایگاه اطلاعاتی Scopus ، Sciencedirect و PubMed در بازه های زمانی 2000 تا 2019 با استفاده از استراتژی جستجوی دقیق مورد بررسی قرار گرفتند. در نتیجه این جستجو 412 مقاله بازیابی و بر اساس دستورالعمل پریزما و ملاک های ورود و خروج، 8 مقاله برای ورود بهپژوهش انتخاب شدند. یافته ها نقش سه عامل شناختی دخیل در اضطراب کودکان اتیسم که عباتند بودند از: تنظیم هیجانی، عدم تحمل ابهام و سوگیری در پردازش اطلاعات را نشان دادند. در واقع ادبیات پژوهشی بر همان عوامل شناختی در اضطراب کودکان دارای اتیسم تاکید دارد که در کودکان عادی نیز مورد تاکید است. با توجه به اینکه کودکاندارای اتیسم دارای ساختار روانی متفاوتی از کودکان عادی هستند و نقایص شناختی زیربنایی متعددی دارند، بهتر است نقش نقایص شناختی خاص اتیسم در ابتلای به اضطراب مدنظر قرار گیرد و تحقیقات بیشتری در مورد ماهیت خاص اضطراب در اتیسم صورت گیرد تا بتوان سنجش و درمان های موثرتری را برای این طراحی و اجرا نمود

نویسندگان

سمانه بهزادپور

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حمیدرضا پوراعتماد

استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سعید اکبری زردخانه

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران