مدل سازی مکانیکی هیدرولیکی حرارتی محیط متخلخل تغییرشکل پذیر دارای ترک با جریان سیال دوفازی به روش اجزاء محدود توسعه یافته

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 523

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE11_400

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش، مسائل مکانیکی هیدرولیکی حرارتی در محیطهای متخلخل ترکدار با جریان دو فاز سیال، به وسیله ی روش المان محدود توسعه یافته بررسی میشود. دو فاز سیال، آب و گاز هستند که از تغییر فاز در آنها صرفنظر میشود. معادلات حاکم، تعادل تکانه ی خطی، بقای جرم آب و جرم گاز و تعادل انرژی گرمایی هستند. میدانهای فشار آب، فشار موئینگی و دما دارای ناپیوستگی ضعیف و میدان جابجایی فاز جامد دارای ناپیوستگی قوی فرض میشوند. ترک صرفا تحت مود I و به صورت ترک چسبنده بررسی میشود. نتایج به خوبی تاثیر حرارت بر بازشدگی ترک و جریان سیالات منفذی را نشان میدهد.

کلیدواژه ها:

مدلسازی مکانیکی هیدرولیکی حرارتی ، محیط متخلخل غیراشباع ، جریان دوفازی ، انتقال حرارت ، روش المان محدود توسعه یافته

نویسندگان

سیدمحمدصادق مرتضوی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

امیررضا خویی

استاد مهندسی عمران، گرایش سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف