بررسی عددی اثر چینش تقویت های برشی بر رفتار برشی اتصال دال تخت بتنی به ستون

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 549

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SECM03_415

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398

چکیده مقاله:

از میان شیوه های مختلف تقویت برشی مقطع اتصال دال به ستون بتنی نظیر تقویت با رکابی ها (خاموت دال)، کلاهکهای برشگیر، الیاف اف آرپی و ...، در این پژوهش، جنبه های مختلف استفاده از گلمیخهای برشی و سابقه استفاده و تحقیقات مربوط به آن، مورد بررسی و مدلسازی رایانه ای (به کمک روشهای نرم افزار ی اجزای محدود) قرار گرفت. یک مشکل بالقوه که دربارهی طرحهای متعامد گلمیخها وجود دارد آن است که بخشهای بزرگی از دال که از گوشه های ستون و به سمت بیرون آنها (بیرون از محدوده تکیه گاهی ستونها) ادامه پیداکرده انداساسا در برابر برش تقویت نشدهاند. این مشکل به هنگام استفاده از ریلهای گل میخها که به صورت شعاعی چیده شدهاند، برطرف میشود. برخی از بررسیهای تحقیقاتی نشان دادند که الگوی چینش گل میخها (شعاعی در برابر متعامد) هیچ تاثیری بر مقاومت برشی اتصالات دال به ستون ندارد.پس از مطالعه و بررسی تحقیقات پیشین و تطبیق نتایج و ریشه یابی تناقضات آنها، متغییرهای پژوهش به ترتیب حالتهای چیدمان شعاعی یا متعامد دسته های گلمیخ و نیز درصدهای مختلف نسبت آرماتورهای خمشی مقطع اتصال دال به ستون انتخاب شدند و پس از ایجاد مدل رایانه ای مناسب و کالیبره شده، مشخص گردید که اولا با افزایش درصد نسبت آرماتورهای خمشی مقطع، ظرفیت برشی پانچ به اندازه کافی افزایش یافت و دراین صورت، نحوه چیدمان شعاعی یا متعامد تاثیر بسیار کمی بر ظرفیت برشی پانچ داشت. همچنین در درصدهای پایین نسبت آرماتورهای خمشی مقطع اتصال، (زیر هشت دهم درصد) چیدمان شعاعی عملکرد مطلوبتری از خود نشان داد.

کلیدواژه ها:

گسیختگی برشی پانچ ، اتصال دال بتنی مسلح به ستون ، گل میخ های برش گیر

نویسندگان

فریدون رضایی

دکترای مهندسی عمران (سازه) و دانشیار دپارتمان مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینای همدان

مهدی حیدری

کارشناس ارشد مهندسی عمران (سازه) موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان