بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات از طریق اولویت بندی تجهیزات با استفاده از روش های سلسله مراتب دلفی فازی (DAHP)وTOPSIS فازی (مطالعه موردی میدان نفتی سروک آذر)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 512

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEMCONF02_056

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

امروزه در صنایع مختلف نگهداری و تعمیرات به عنوان عامل موثر و قابل توجهی در بهبود کارکرد دستگاه ها بوده است و مستقیما در بهره وری و سود دهی تولید نقش دارد. نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، دردسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهش ریسک، افزایش بازدهی، امنیت تجهیزات برعهده دارد، لذا نگهداری و تعمیرات و استراتژیهای آن از جایگاه ویژه ای در صنایع برخوردار است.در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. کمیابی و محدودیت منابع و امکانات و نیروی انسانی سازمان ها را از نظر منابع در دسترس در تنگنا قرار داده است، است.با انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات می توان نسبت به کاهش بار مالی سازمان اقدام نمود و همچنین با برنامه ریزی صحیح می توان از حجم کار پرسنل و میزان دوباره کاری ها کم نمود .هدف از این مقاله ارائه روش کلی برای بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات با توجه به اهمیت تجهیزات میدان نفتی آذر می باشد. در این راستا سعی شده است با استفاده از عواملی چون تاثیر بر تولید، جنبه های نگه داری و تعمیرات و موارد مربوط به ایمنی از طریق روش های سلسله مراتب دلفی فازی (FDAHP)وTOPSIS فازی نسبت به اولویت بندی تجهیزات اقذام نمود و پس از آن با توجه با اولویت تجهیز نسبت به بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات مبادرت نمود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مجید جعفری

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارشناس متد برنامه ریزی و تعمیرات پروژه بهره برداری میدان نفتی آذر شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)

سید وحید حسینی

کارشناسی ارشدمهندسی شیمی،مدیر پروژه بهره برداری میدان نفتی آذر شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)