اولویت بندی کاشت مرکبات در استان مازندران با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 520

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET04_108

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

جهت انتخاب کاشت نهال مرکبات معیارهای مهمی از قبیل قیمت میوه، میزان محصول دهی، تقاضا و... وجود دارند. از آنجایی که بسیاری از این معیارها با هم متناقض می باشند، تصمیم گیری جهت کاشت و تولید نوع مرکبات امری مشکل است. در این میان روش های تصمیم گیری چندمعیاره رویکردی مناسب است که به تصمیم گیرندگان جهت اولویت بندی گزینه ها در هنگام وجود معیارهای مختلف و متناقض کمک خواهد کرد. لذا در این تحقیق با این روش به اولویت بندی کاشت نهال های مرکبات در ا ستان مازندران پرداخته شده ا ست. جهت وزن دهی به معیارها از روش تحلیل سل سله مراتبی (AHP) ا ستفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی انواع مرکبات از الگوریتم واسپاس استفاده شده است. نتایج این تحقیق به باغداران و تولیدکنندگان این حوزه در جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی بهتر برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها کمک خواهد نمود

کلیدواژه ها:

مرکبات ، تصمیم گیری چند معیاره ، روش تحلیل سلسله مراتبی ، روش واسپاس

نویسندگان

صابر مرادی بشلی

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

سیدحسین کمالی کارسالاری

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

محسن رضایی

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران