مطالعه ای برارتباط بین سرمایه فکری کارآفرینی و عملکرد شرکت مطالعه موردی: صنایع کارآفرین کوچک و متوسط

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM05_129

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

سرمایه فکری، به عنوان یک دارایی استراتزیک کلیدی برای عملکرد سازمانی شناخته شده، و راه حل های نوآورانه و مدیریت آن برای حفظ مزیت رقابتی شرکت حیاتی است. این مقاله به طورتجربی ارتباط بین سرمایه فکری کارآفرینی وعملکرد شرکت درکشور را از طریق پرسشنامه مورد مطالعه قرار میدهد. نتایج نشان میدهد که سرمایه فکری کارآفرینی، اثرقابل توجهی برعملکرد شرکت دارد، با این وجود، ابعاد مختلف سرمایه فکری کارآفرینی اثرات متفاوتی را نتیجه می دهند، سرمایه نوآوری کارآفرینی سرمایه انسانی کارآفرینی وسرمایه اجتماعی کارآفرینی اثرات مثبتی برعملکرد بالقوه وعملکرد رقابتی دارند، درحالی است که سرمایه ساختاری کارآفرینی اثرمثبت قابل توجهی برعملکرد رقابتی دارد، ولی اثرآن برعملکرد بالقوه قابل توجه نیست، دراین تحقیق ارزش سرمایه فکری کارآفرینی تاحدودی توضیح داده شده است و تعدادی پیشنهادات درمورد تجمیع سرمایه فکری کارآفرینی ارائه شده است.

نویسندگان

علی بابایی

دانشجوی دکترا مدیریت مالی، مهندسی مالی، دانشگاه پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

ساجده احسانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بازاریابی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا.

مهدی نبی پورافروزی

مدرس حسابداری دانشکده فنی و حرفه ای امام صادق(ع) بابل، دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران، ایران.

سمیه لنگافرخی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بازاریابی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا