بررسی تطبیقی نگرش به زن در شعر متنبی و قصاید ناصرخسرو

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 691

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATNPAGOOHI07_032

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

زن، روی دیگری از سکه هستی انسان در زمین است و هیچ رابطه خاصی میان انسان مذکر و خدا وجود ندارد تا بدان سبب مرد از زن برتر دانسته شود. سیمای زن در آثار ادبی جلوه روشنتری دارد. از این رو شعر یکی از زمینه های تحقیقی درباره ی زن به شمار میآید. بررسی شعر، میتواند فرایند دگرگونی سیمای زن را در سیر تاریخی نشان دهد. یکی از شعرای برجسته ی عرب که دیوان وی، به ویژه به دلیل اشتمال آن بر مسائل و مفاهیم فلسفی و حکمی و تمثیل های متنوع، همیشه مورد توجه شاعران زبان فارسی و همچنین در حوزه ی آموزش های ادبی، همواره مدار بحث و فحص اهل ادب بوده، متنبی شاعر مشهور قرن چهارم هجری است. آثار متنبی و ناصرخسرو در شعر کلاسیک فارسی و عربی با شگردهای هنری و موضوعات مشابه، داده ها و شواهد سودمندی در این زمینه دارند. هدف این تحقیق، بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار متنبی و ناصرخسرو با روش کتابخانهای میباشد. پژوهش حاضر واقعیت های مربوط به جایگاه زن را در شعر ناصرخسرو و متنبی نشان میدهد؛ زیرا آنها در توصیف از جامعه، به مقایسه و تکریم یا تحقیر مردان و زنان عصر خود پرداختهاند. هر یک شخصیت زن را در نقش مادری، خواهری و معشوقگی در جامعه ی خود تعریف، صفات مثبت و منفی مانند مهر و کین، عشق و نفرت، وفا و مکر زنان را در اشعارشان توصیف کرده اند. با وصف جمال زن، الگوهای زیبایی زن را در عصر خود به تصویر کشیده اند و با این توصیفات، تشبیهات زیبایی ساخته اند. دیدگاه متنبی و ناصرخسرو درباره زن تفاوت اساسیای با هم ندارد.

نویسندگان

فرشته میرزاحسینی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

فضل اله رضوی پور

عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.