ارائه هندسه توسعه یافته صفحه انتهایی برای ایجاد توزیع تنش یکنواخت روی غشای پیل سوختی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 328

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME27_172

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

پیلهای سوختی پلیمری به دلیل مزایایی همچون دمای عملکرد پایین، چگالی توان بالا و زمان راه اندازی پایین، نسبت به دیگر پیل های سوختی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مقاومت تماسی بین صفحات پیل سوختی تاثیر بسیار زیادی در بازدهی پیلهای سوختی دارد. هندسه صفحه انتهایی پیل سوختی تاثیر قابل توجهی بر توزیع فشار تماسی روی مجموعه غشا و الکترود و میزان مقاومت تماسی بین صفحات مختلف پیل های سوختی دارد. در این پژوهش، به بررسی عددی تاثیر هندسه صفحه انتهایی بر توزیع فشار تماسی روی مجموعه غشا و الکترود پرداخته شده است. همچنین، هندسه جدید برای صفحه انتهایی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بدست آمده از آن با نتایج صفحات انتهایی تخت مورد مقایسه قرار گرفت. در ادامه، پارامترهای هندسی صفحه انتهایی با انحنا مورد بررسی قرار گرفت و اثر این پارامترها بر توزیع فشار تماسی روی مجموعه غشا و الکترود (میانگین فشار تماسی و انحراف از میانگین فشار تماسی) تحلیل گردید. نتایج عددی ارائه شده در این مقاله با استفاده از شبیه سازی المان محدود در نرمافزار آباکوس بدست آمده است.

کلیدواژه ها:

هندسه صفحه انتهایی ، توزیع فشار تماسی ، غشا ، شبیه سازی المان محدود ، .

نویسندگان

مصطفی حبیب نیا

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

محمدمهدی برزگری

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محمد مومنی فر

پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مجتبی قدیمی

پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر