ارزیابی روش تحلیل دینامیکی فزاینده دربرآورد لرزه ای قاب های خمشی محیطی دسته شده با مهارکمربند خرپایی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 399

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISSEE04_159

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

به تازگی ،گسترش کاربرد روش های تحلیل غیرخطی سازه ها ، موجب ایجاد روش های ارزیابی متفاوت برمبنا سطوح عملکردی شده است.یک ایده نو که به عنوان روش تحلیل دینامیکی افزایشی IDA معرفی شده ، به منظور تخمین عملکرد لرزه ای سازه ها همچنین روش رسم منحنی احتمالی، وابسته به پارامترهای شاخص خسارت DMو شاخص مدت IM می باشد.این روش شامل اثر دادن یک یا چند رکورد زمین لرزه بر روی سازه است،که هریک تا رسیدن به یک شدت خاص مقیاس شده اند. یکی از فرم های سازه ای پرکاربرد در سازه های بلند استفاده از ترکیب دو قاب خمشی محیطی دسته شده و کمربند سخت کننده خرپایی می باشد.این فرم سازه ای، درکاهش پاسخ سازه در برابر بارهای جانبی تاثیر دارد. در این پژوهش رفتار اینگونه قاب ها در سازه 20 طبقه با دو نوع متفاوت آرایش اسکلت مقاوم کمربند سخت کننده مهاری تحت 7 رکورد مقیاس شده حوزه دور و نزدیک گسل مورد مطالعه قرار گرفته است.در نتایج حاصل از منحنی های IDA نشان داده شده است؛ منحنی های میانگین تا تراز شدت خاصی روی هم قرار می گیرند، در واقع حد الاستیک رفتارخطی سازه را نمایان می کند و درادامه با افزایش شدت زلزله، در طبقاتی جهشی در بعضی از منحنی های یگانه IDAداریم، نشان دهنده ایجاد مفصل پلاستیک درسازه می باشد و همچنین شیب تغییرات DMنسبت به تغییرات ابتدایی کمترشده است، نشان از تبدیل حالت سخت سازه به نرم شدگی سازه می باشد

کلیدواژه ها:

تحلیل غیرخطی سازه ها ، تحلیل دینامیکی افزایشی ، شاخص خسارت ، قاب خمشی محیطی دسته شده ، کمربند سخت کننده خرپایی

نویسندگان

حامد غلامی حیدرآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

جعفر کیوانی قمصری

دانشیار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

سید حسین حسینی لواسانی

استادیار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران