تحلیل عددی تیر بتنی T شکل تقویت شده با نوارهای پلیمری CFRPوGFRP به روش اجزا محدود

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 499

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISSEE04_039

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

استفاده از صفحات و نوار های پلیمری FRP با هدف حفظ مقاومت و تداوم بهره دهی سازه های بتنی در طول چند دهه اخیر مورد توجه محققین و مهندسین سازه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر نیز تیر بتن آرمه با مقطع عرضی T شکل بوسیله نوارهای کربنی و شیشه ای تقویت، و تحت خمش چهار نقطه ای قرار گرفته و به روش المان محدود تحلیل شده است. عرض های نوارهای متصل به تیر مورد بررسی 5 و 11 سانتی متر می باشد و تحت الگوهای آرایشی موازی، متقاطع، دورپیچ کامل و U شکل به سطح بتن متصل شده اند.فاصله عرضی بین نوارها برابر عرض نوار در نظر گرفته شده است. مجموعا رفتار 111 نمونه تیر بتنی رده های C50 و C30 تقویت شده با نوارهای پلیمری با تیر بتنی فاقد نوارهای تقویت کننده مورد مقایسه قرار گرفته است. بررسی نتایج تحلیل عددی نشان می دهد به ازای استفاد هریک از الگوهای آرایشی و تغییر زاویه نوارها روند تغییرات نشست تیر متفاوت می باشد. بر اساس نتایج برای نمونه های بتن رده C50 بیشترین تاثیر در کاهش تغییر شکل بتن، استفاده از نوارهای کربنی با عرض 5 سانتی متر تحت زاویه 31 درجه و الگوی آرایشی متقاطع میباشد. برای نمونه های بتن رده C30 بهترین عملکرد، استفاده از نوارهای کربنی 5 سانتیمتری که بصورت دورپیچ کامل مورد استفاده قرار می گیرند. تحت هر دو شرایط فوق میزان نشست تیر نسبت به تیر فاقد نوارهای پلیمری تا حدود 51 ٪ کاهش می یابد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهرداد معرفت نائینی

دانشجوی فوق لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان، اصفهان، ایران

مصطفی امیدی بیدگلی

مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آران و بیدگل، اصفهان، ایران

سید مهدی مقدسی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران