رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی پنهان: با واسطه گری احساس شرم و گناه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 432

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIPA-14-54_005

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی پنهان مردان متاهل با واسطه‎ گری احساس شرم و گناه، انجام گرفته است. حجم نمونه پژوهش حاضر را 350 مرد متاهل در شهر بیرجند تشکیل داد که از بین پدران دانش آموزان دبستانی به شیوه داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس سبک های دلبستگی کالینز و رید (1990)، آزمون عاطفه خودآگاه (احساس شرم و گناه) تانگنی، واگنر و گومز (1989) و مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان نلسون و کارول (2006) بود. به منظور تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد. بررسی مدل مفهومی پژوهش نشان داد که احساس شرم نقش واسطه‎ای معناداری در رابطه سبک دلبستگی ایمن و اضطرابی با کناره گیری عاطفی دارد. همچنین احساس شرم به همراه احساس گناه در رابطه سبک های دلبستگی اضطرابی و ایمن با خراب کردن وجهه اجتماعی نیز نقش واسطه‎ای معناداری دارند. به طورکلی نتایج نشان داد که احساس شرم مردان در رابطه سبک دلبستگی ایمن و اضطرابی آن ها با ابعاد پرخاشگری ارتباطی پنهان نقش دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سمانه خزاعی

دکتری مشاوره

شکوه نوابی نژاد

استاد دانشگاه خوارزمی

ولی اله فرزاد

استاد دانشگاه خوارزمی

کیانوش زهراکار

دانشیار دانشگاه خوارزمی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • امانی، ا.، ثنایی ذاکر، ب.، نظری، ع. و نامداری پژمان، ...
 • انوشه ای، م.، پورشهریاری، م. س. و ثنایی ذاکر، ب. ...
 • بشارت، م. ع. (1391). نقش واسطه ای مکانیزم های دفاعی ...
 • بشارت. م. ع.، محمدی حاصل، ک.، نیک فرجام، م.ر.، ذبیح ...
 • پاکدامن، ش. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی ...
 • ثنایی، ب.، هومن، ع. و علاقبند، س. (1387). مقیاس های ...
 • حسین آبادی، م. (1390). اثربخشی گروه درمانی وجودی انسان گرایانه ...
 • حیرت، ع.، فاتحی زاده، م.، احمدی، ا.، اعتمادی، ع. و ...
 • خوبانی، م.، زاده محمدی، ع. و جراره، ج. (1392). اثربخشی ...
 • زارع، ح.، غباری بناب، ب.، شمس نطنزی، ع. و صادق ...
 • زارعی، س.، فرحبخش، ک. و اسماعیلی، م. (1390). تعیین سهم ...
 • زرگر، ی.، مردانی، م. و مهرابی زاده هنرمند، م. (1391). ...
 • صیادپور، ز. (1386). ارتباط بین حرمت خود و سبک دلبستگی. ... [مقاله ژورنالی]
 • Dearing, R. L., Stuewig, J., & Tangney, J. P. (2005). ...
 • Abrams, J. (2009). What s reality got to do with ...
 • Akbag, M., & Imamoglu, S. E. (2010). The prediction of ...
 • Balci, K., & Salah, A. A. (2015). Automatic analysis and ...
 • Bélanger, C., Mathieu, C., Dugal, C., & Courchesne, C. (2015). ...
 • Ben Ari, R., & Hirshberg, I. (2009). Attachment styles, conflict ...
 • Benjamin, A. J. (2016). Aggression.  In H. S. Friedman, Encyclopedia ...
 • Besharat, M. A. (2010). Relationship of alexithymia with coping styles ...
 • Besser, A., & Priel, B. (2006). Models of attachment, confirmation ...
 • Blalock, D. V., Franzese, A. T., Machell, K. A., & ...
 • Blavier, D. C., & Glenn, E. (1995). The role of ...
 • Bowlby, J. (1973). Attachment and loss 2. Separation, anxiety and ...
 • Burnette, J. L., Taylor, K. W., Worthington, E. L., & ...
 • Carroll, J. S., Nelson, D. A., Yorgason, J. B., Harper, ...
 • Chung, K., & Choi, E. (2014). Attachment styles and mother’s ...
 • Clifford, C. E. (2013). Attachment and Covert Relational Aggression in ...
 • Collins, N.L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working ...
 • Consedine, N. S., & Magai, C. (2003). Attachment and emotion ...
 • Cramer, C. M. (2015). Relational Aggression/ Victimization and Depression in ...
 • Curtis, D. S., Epstein, N. B., & Wheeler, B. (2015). ...
 • Dutton, D. G., & White, K. R. (2012). Attachment insecurity ...
 • Erzar , T., Torkar, M., & Erzar, K. K. (2010). ...
 • Feiring, C.,. & Taska, L. S. (2005). The persistence of ...
 • Ferguson, T. J., Eyre, H. L., & Ashbaker, M. (2000). ...
 • Fournier, B., Brassard, A., & Shaver, P. R. (2010). Adult ...
 • Frankel, L. A., Umemura, T., Jacobvitz, D., & Hazen, N. ...
 • Gailliot, M. T., Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Maner, ...
 • Gilbert, P., McEwan, K., Mitra, R., Franks, L., Richter, A., ...
 • George, D., Luo, S., Webb, J., Pugh, J., Martinez, A., ...
 • Gresham, D., & Gullone, E. (2012). Emotion regulation strategy use ...
 • Harper, J. M. (2011). Regulating and Coping With Shame. In ...
 • Harper, J. M., & Hoopes, M. H. (1990).Uncovering shame: An ...
 • Johns, M., Inzlicht, M., & Schmader, T. (2008). Stere­otype threat ...
 • Jong, C. (2005). Shame And Guilt Among Asian Americans. Argosy ...
 • Leary, M. R. (2015). Emotional responses to interpersonal rejection. Dialogues ...
 • Linder, J. R., Crick, N. R., & Collins, W. A. ...
 • Madsen, C. A. (2012). The impact of marital power on ...
 • Mallinckrodt, B., & Wei, M. (2005). Attachment, social competencies, social ...
 • Meng, K. N. (2013). Couple Implicit Rules for Facilitating Disclosure ...
 • Meng, X., D’Arcy, C., & Adams, G. C. (2015). Associations ...
 • Mikulincer, M., & Orbach, I. (1995). Attachment styles and repressive ...
 • Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Contributions of attachment ...
 • Mills, R. S. (2005). Taking stock of the developmental literature ...
 • Monteoliva, A. (2012). Differences between men and women with a ...
 • Morales, J. R., & Crick, N. R. (1998). Self-report meas­ure ...
 • Muris, P., Meesters, C., Cima, M., Verhagen, M., Brochard, N., ...
 • Nelson D. A., & Carroll, J. S. (2006). Couples Relational ...
 • Oka, M., Sandberg, J. G., Bradford, A. B., & Brown, ...
 • Ooi, Y. P., Ang, R. P., Fung, D. S., Wong, ...
 • Palmer, G., & Lee, A. (2008). Clinical Update: Adult Attachment. ...
 • Parade, S. H., Leerkes, E. M. (2011). Marital Aggression Predicts ...
 • Ratip, D. E. (2013). The role of attachment in violent ...
 • Renshaw, K. D., Blais, R. K., & Smith, T. W. ...
 • Semenyna, S. W., & Vasey, P. L. (2015). Victimization Due ...
 • Srivastava, S., & Beer, J. S. (2005). How self-evaluations relate ...
 • Stein, M. B., Siefert, C. J., Stewart, R. V., & ...
 • Stith, S. M., McCollum, E. E., & Rosen, K. H. ...
 • Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2002). Shame, guilt, ...
 • Taube-Schiff, M., Van Exan, J., Tanaka, R., Wnuk, S., Hawa, ...
 • Tomas-Tolentino, G. H. (2010). The relationship among adult attachment styles, ...
 • Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2006). Appraisal ante­cedents ...
 • Williams, S. K., & Kelly, F. D. (2005). Relationships among ...
 • Woodhouse, S., Ayers, S., & Field, A. P. (2015). The ...
 • نمایش کامل مراجع