چالش های مدیریت روستایی برای توسعه پایدار روستایی در ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,137

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IGAC14_053

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1398

چکیده مقاله:

مدیریت روستایی یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه پایدار روستایی است. کم توجهی به شیوه های مدیریتی نوین، توانمندساز و کارآمد بهبود ابعاد توسعه پایدار را با چالش مواجه می سازد. براین اساس، شناخت مشکلات پیش روی سکونتگاه های روستایی در فراگرد توسعه پایدار از منظر مدیریتی و تلاش برای رفع آنها میتواند در این زمینه راهگشا باشد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای و اسنادی انجام شد. یافته ها نشان داد مهمترین چالش های پیش روی سکونتگاه های روستایی برای بهبود ابعاد توسعه پایدار جنبه مدیریتی است. از جمله مهمترین این چالشها می توان به ساختار مدیریتی متمرکز در ایران، و الگوی توسعه از بالا به پایین، کمبود منابع مالی، کم توجهی به سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی، کم توجهی به دانش بومی، کم توجهی به توانمند سازی روستاییان، فقدان عدالت و برابری، کم توجهی مدیران به قانون محوری اشاره کرد. در این راستا رویکرد مدیریت اجتماع محور روستایی و تاکید بر رهیافت های حکمروایی خوب روستایی می تواند گامی موثر جهت رسیدن به توسعه پایدار روستایی باشد.

نویسندگان

ناصر شفیعی ثابت

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

افسانه سالاری

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-دانشگاه شهید بهشتی