جهانی اندیشیدن، گفتگو و مفاهیم : معماری اسلامی و تعریف واژه معماری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 777

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DIGICONF01_047

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

چکیده مقاله:

ادبیات حوزه ی هنر، شهر و معماری اسلامی، برای اینکه بتواند قابلیت اندیشیده شدن در مقیاس جهانی داشته باشد باموانعی روبرو است. از طرفی در بستر سنت رویکردهای شرقشناسانه، دچار سوء تفاهم هایی است که مانع گفتگویهمدلانه با جهان اسلام می شود. از طرف دیگر، در بستر رویکردهای درون دینی و درون فرهنگی جهان اسلام، در دایرهپیش فرض ها و مفاهیمی محدود است که در مقیاس جهانی چندان شناخته شده نیست. این ادبیات برای اینکه بتواند درمقیاس جهانی اندیشیده شود باید از چنین موانعی عبور کند؛ اما چگونه جهانی اندیشیدن، برای هر حوزه ی فکری، مستلزم تعامل میان ساحت درونی اندیشه و دیگر ساحت های بیرونی است.این تعامل، متکی بر بنیان های اندیشه ی درونی است و در عین حال به تناسب مقیاس تعامل بیرونی، نیازمند نظرگاه واندیشه گسترده تری است. خروج از قلمرو درونی و ورود به محیط گسترده ی بیرونی، نیازمند توانایی گفتگو و مفاهمهاست. هرچند ممکن است گفتگو به وسیله ی زبان مشترک امکان پذیر باشد؛ اما مفاهمه، برپایه مفاهیم و پیشفرض هایمشترک و بین الاذهانی امکان پذیر است.سخن و اندیشیدن درباره معماری اسلامی، در مقیاس جهانی، از این قاعده مستثنی نیست. آیا معماری و دین اسلام، برایآنکه بتوانند در مفاهمه به کار آیند، مفاهیمی روشن و بدون ابهام و مناقشه هستند تامل بر مفهوم معماری و مفهوم اسلام،می تواند زمینه ساز مفاهمه ی بهتری در جهان امروز شود. این تامل، از روش های مختلفی تصاویر ذهنی، رسانه هایجمعی، مصادیق آشنا، امکان پذیر است. از جمله این روش ها مراجعه به تعریف است که در این مجال، با مراجعه بهتعریف لفظی معماری، در دو زبان فارسی و انگلیسی، زمینه های ارتباط مفهومی آن با دین اسلام، بررسی می شود.

نویسندگان

جلال محدثی

پژوهشگر دوره دکتری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

هادی ندیمی

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی