بررسی فقر در جوامع

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 292

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL06_192

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

چکیده مقاله:

فقر و اندازهگیری آن و راه های فقرزدایی در سیاست گذاری اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد و این جایگاه روزبه روز در کشورهای گوناگون به ویژه کشورهای توسعه نیافته اهمیت بیشتریپیدا کرده است .در ایران نیز مسئله فقر و فقرزدایی همراه با اینکه از این روند جهانی اثرپذیرفته است، به علت نگاه دینی حاکم بر فرهنگ و سیاست گذاری ها بیشتر گسترش یافته است .هر چند از ده ه های گذشته فقرزدایی به نظریه های اقتصادی وارد شده بود؛ اما از ده ه1960 و به ویژه دهه 1970 نظریه های گسترده ای در این باره و نیز هدفگذاری های بیشتری در سیاست های عمومی کشورها به سوی فقرزدایی رفت .یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی و خیزش های اسلامی در کشورهای دیگر، زدودن فقر از چهره کشورهاست و این خیزش ها، نظریه پردازی و سیاستگذاری درباره فقرزدایی را توسعه داد تا جایی که سازمان ملل متحد به سمت هدف گذاری جهانی برای رفع فقر رفت و دهه 1990 را دهه فقرزدایی نامید و همچنان این هدف را تا امروز پیگیری میکند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مرضیه شیخی جونقانی

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی

احمدرضا شهنیانی

دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کازرون ، ایران .