حذف COD موجود در پساب واقعی نساجی با نمک بالا به روش ترکیبی انعقادسازی الکتریکی و اکسیداسیون الکتریکی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 498

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC16_549

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف ازاین پژوهش ،حذف COD موجود در پساب واقعی نساجی است که بدین منظور از روش ترکیبی انعقاد سازی الکتریکی (EC) به وسیله ی الکترودهای آهن و اکسیداسیون الکتریکی (EO) به وسیله ی الکترودهای فولاد زنگ ناپذیر 304 به عنوان کاتد و Ti /IrO2-RuO2 به عنوان آند استفاده شد. پساب با مشخصات COD اولیه ی mg/l 50±1700 و میزان نمک موجود در پساب (TDS) 40g/l تهیه شد. اثر پارامترهای pH اولیه (9-5)، چگالی جریان (mA/cm2 5-25) وفاصله ی بین الکترودها (1/5-0/5) در فرایند EC و pH اولیه (7-3)، چگالی جریان (mA/cm2 10-20) وفاصله ی بین الکترودها (cm 1/5-0/5) در فرایند EO بر حذف COD با استفاده از روش طراحی آزمایش باکس- بنکن توسط نرم افزار Design Expert بهینه سازی شد. نتایج نشان دادکه فرایند EC به تنهایی قادر به حذف کامل COD نمی باشد، درحالیکه فرآیند ترکیبی EC-EO میزان حذف COD را تا 100 درصد افزایش داده است. مدل پاسخ در هر دو مرحله تعیین شد که تطبیق خوبی با نتایج تجربی داشت. شرایط بهینه برای هر دو مرحله تعیین شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فرنوش کیوانی هفشجانی

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران

بهرام ناصرنژاد

استاد، دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران

نرگس فلاح

استادیار، دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران