بررسی اثر نمک سدیم سولفیت در استخراج اسید لاکتیک با استفاده از سیستم های دوفازی آبی

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

412

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC16_372

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت جداسازی در فرایندهای شیمیایی، انتخاب روش مناسب که علاوه بر بازده مناسب، جنبه های اقتصادی و زیست محیطی را نیز در نظر داشته باشد، بسیار حائز اهمیت است. سیستم های دوفازی آبی (ATPSs)1 یک محیط مناسب را برای جداسازی بیومولکول ها فراهم می کنند زیرا در اینگونه سیستم ها، آب به مقدار کافی در تمام مراحل فرایند وجود دارد و از طرف دیگر اگر هدف جداسازی بیومولکول ها باشد فعالیت آنها حفظ می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی توزیع پذیری اسید لاکتیک در سیستم های دوفازی آبی پلیمر- نمک در دماهای 25 و 30 و 35 درجه سانتی گراد می باشد که با استفاده از نمک سدیم سولفیت (Na2So3) با درصد های وزنی 15 و 20 و 25 پلی اتیلن گلایکول (PEG) با جرم مولکولی 4000 مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش دما و غلظت نمک، درصد استخراج اسید، ضریب توزیع و PH کاهش می یابد. مقادیر بازده استخراج برای دماهای 25 و 30 و 35 و نمک با درصد وزنی 20 به ترتیب 28/057 و 23/954 و 23/488 می باشد.

نویسندگان

شقایقابرچی
شقایق ابرچی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، فرایندهای جداسازی، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، گیلان، رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر ۵ جاده قزوین)

حسینقنادزاده گیلانی
حسین قنادزاده گیلانی

استاد تمام مهندسی شیمی، فرایندهای جداسازی، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، گیلان، رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر ۵ جاده قزوین)