تاثیر مس بر روی ریز ساختار و آخال های جوش های چند راهه فولادهای کم آلیآژی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 525

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI09_047

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر مس بر روی ریز ساختار و تشکیل آخال ها در جوش های چند راهه فولادهای کم آ لیاژی مورد بررسی قرار گرفت. مس به صورت خالص به پوشش ا لکترود اضافه شد به طوری که فلز جوش حاوی 0/14، 0/53، 0/94 درصد وزنی مس می باشد. ریزساختار با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی در ناحیه ی ستونی و حرارت دیده بررسی شد. نتایج نشان می دهد که افزایش مقدار مس فلز جوش به افزایش مقدار فریت سوزنی با کاهش فریت اولیه و فریت با فاز ثانویه منجر می شود. مقدار ریزفازها نیز با افزایش مقدار مس ا فزایش می یابد. همچنین مشخص شد که مس بر روی مشخصه های ظاهری آخال ها تاثیر نداشته ولی بر روی ترکیب شیمیایی آنها موثر است.

نویسندگان

محمدحسن عوض کننده قراول

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده ی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

محسن حداد سبزوار

استادیار گروه مه ندسی مواد و متالورژی دانشکده ی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

علی حایریان اردکانی

استاد موسسه آموزش عالی سجاد مشهد