ارزیابی ریسک به روش FMEA و تاتیراستقرار الزامات و مقررات HSE برعدد اولویت ریسک RPN درصنعت فولاد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,320

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSEMAY01_029

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: ارزیابی ریسک یک روش سازمان یافته برای شناسایی خطرات وبراورد ریسک برای کاهش آن به یک سطح قابل قبول بوده است . ازطرف دیگر با توجه به روند روبه افزایش پیاده سازی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE ) درصنایع مختلف و الزامات موجود دراین زمینه جهت بهبود سطح استانداردها برآن شدیم تا تاثیر استقرار این سیستم را برشاخص های پایین عملکرد ایمنی با استفاده از ارزیابی ریسک به روش FMEA و محاسبه مقدار RPN بسنجیم. روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش مداخله ای می باشد. درابتدا تمام فعالیت های کلی درپروژه احداث و بهره برداری فولاد نورد به 12 واحد اصلی تقسیم بندی گردیده است و به روش FMEA در 500 مورد RPN که نتیجه تیم ارزیابی ریسک پروژه می باشد محاسبه گردیده است.یافته ها: نتایج RPN قبل و بعد از استقرار الزامات سیستم HSE طی سال های 90 الی 93 با استفاده از SPSS و آنالیز Paired samples statistics باهم مقایسه گردیده که این امر بیانگر کاهش RPN بطور معنی داری نسبت به سالهای قبل از اجرای الزامات می باشد . pv=0/000 نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که پیاده سازی سیستم ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE بطور معناداری برروی شاخص های ارزیابی ریسک ایمنی به روش FMEA تاثیرگذار بوده و باعث بهبود سطح ایمنی کارخانه مورد مطالعه گردیده است.

کلیدواژه ها:

سیستم ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE ، FMEA ، RPN ، ارزیابی ریسک

نویسندگان

محرمعلی کریمی اصل

بازرس کار اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی

حسین فتحی

معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی