نقش مشاوره مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,273

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF06_006

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

یکی از نهادهای اجتماعی، نهاد آموزش و پرورش است که مسیولیت مهمی در تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان بر عهده دارد. نگاه گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عاملی موثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه و ذاتی افراد، انتقال اندوخته ی تجارب گذشتگان، ارایه ی ارزشهای مطلوب، افزایش معلومات و ایجاد مهارتهای لازم در افراد برای زندگی و بالاخره تسهیل مسیر حرکت وجودی آدمی به سوی کمال اهمیت این نهاد اجتماعی را بیش از پیش نشان میدهد. گسترش کمی آموزش و پرورش نشانگر گرایش و استقبال همگان به اثر بخشی این نهاد و گسترش کیفی آن ناشی از توسعهی معارف، علوم و رشد بیوقفه ی تکنولوژی است که این دو بر پیچیدگی و ظرافت جریان آموزش و پرورش افزوده است. بنابراین برای تحقق اهداف تعلیم و تربیت و رشد شخصیت کودکان و نوجوانان باید ازخدمات راهنمایی و مشاوره به خوبی استفاده کرد. نقش راهنمایی در آموزش و پرورش افراد به حدی است که عده ای ازصاحبنظران آن را به نوعی تعلیم و تربیت گفتهاند و بعضی راهنمایی را تسهیل کننده ی جریان تعلیم و تربیت میدانند. این پژوهش با استفاده از روش مرسوم مطالعات کتابخانه ای انجام شده و به نقش مشاوره مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می پردازد. نتایج بررسی ها در این پژوهش نشان داد که راهنمایی و مشاوره نقش بسیار مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. مشاور می تواند در زمینه های گوناگون دانش آموزان را برای رسیدن به هدف مورد نظر هدایت کند.بنابراین نقش مشاور در مدارس،نقشی ضروری و غیر قابل انکار می باشد.

نویسندگان

روژین رحمتی نژاد

آموزگار ودانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی